Jak powinniśmy się odżywiać dla zachowania zdrowia własnego i planety

Gayathri Vaidyanathan. What humanity should eat to stay healthy and save the planet. Nature 2021 online

Tytułowemu zagadnieniu poświęcony jest artykuł w piśmie Nature z 1 grudnia 2021 r. Porusza on następujące zagadnienia:

– Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, przy szacowanym wzroście populacji oraz wzroście  częstości zachodniego stylu odżywiania, produkcja mięsa, produktów mlecznych i jajek do roku 2050 musiałaby wzrosnąć o 44%. Już dzisiaj produkcja ta powoduje jedna czwartą globalnej emisji gaz ów cieplarnianych i zużywa 70% zasobów czystej wody.

– Raport organizacji EAT-Lancet Commission on Food, Planet, and Health z 2019 r. rekomenduje dietę “fleksitariańską” – głównie roślinną, uzupełnioną niewielkimi ilościami mięsa i ryb. Są jednakże obawy, czy takie odżywianie byłoby możliwe i pełnowartościowe w  innych niż wysoko rozwinięte krajach. Według oszacowań dieta taka byłaby 1,6 krotnie droższa.

Artykuł omawia możliwe rozwiązanie tych  problemów.

Opracowano na podstawie: Nature, 1 grudnie 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Jak powinniśmy się odżywiać dla zachowania zdrowia własnego i planety”