Smartwatche w wykrywaniu zakażeń SARS-CoV-2?

Arash Alavi i wsp. Real-time alerting system for COVID-19 and other stress events using wearable data. Nature Medicine 2021  online

Wczesne rozpoznanie choroby zakaźnej ma kluczowe znaczenie dla szybkiej interwencji oraz redukcji rozprzestrzeniania się czynnika zakaźnego.

W Nature Medicine opublikowano pracę  oceniająca możliwość wykorzystania urządzeń takich jak smartwatche czy opaski monitorujące, dla wczesnego wykrywania zakażenia SARS-CoV-2. Specjalny algorytm oceniał zmiany w dziennej liczbie kroków, częstości akcji serca i parametrach snu. Wykorzystano platformy Apple’s HealthKit lub Google Fit platform.

W prospektywnej obserwacji 3138 uczestników w  84 przypadkach doszło do potwierdzonego zakażenia oraz były dostępne do analizy dane monitorowanych parametrów. U 67 z nich  (80%) system wygenerował ostrzeżenia dla fazy przedobjawowej lub bezobjawowego przebiegu infekcji. Zmiany obserwowane były najczęściej (mediana)  3 dni przed wystąpieniem objawów.

Zmiany ocenianych parametrów generowane były także przez inne infekcje układu oddechowego oraz zdarzenia takie jak sytuacja stresowa, konsumpcja alkoholu, podróż, ale z rzadszą średnią częstością (1,15 alertów dziennie vs 3,42).

Zdaniem autorów analiza alertów generowanych przez urządzenia monitorujące dostarcza sygnałów alarmujących u dużego odsetka przypadków. Docelowo system taki może być udostępniony milionom użytkowników.

Opracowano na podstawie: Nature Medicine, 29 listopada 2021

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Smartwatche w wykrywaniu zakażeń SARS-CoV-2?”