Wskaźniki kontroli ciśnienia tętniczego w USA – wpływ pandemii COVID-19 (kongres AHA 2021)

Ted Bosworth. BP Track: Blood Pressure Control Rates Dropped During Pandemic. Wave of CV Events Possible. – Medscape – Nov 14, 2021.

Podczas kongresu American Heart Association 2021 prof. Alann M. Chamberlain (Mayo Clinic, Rochester) zaprezentował najnowsze dane z badania epidemiologicznego BP Track, które od 20217 roku ocenia kontrolę ciśnienia tętniczego u 1,8 miliona amerykańskich pacjentów .

Do końca 2019 roku ciśnienie kontrolowane, zdefiniowane jako wartości < 140/90 mm Hg, miało nieco mniej niż 60% osób z nadciśnieniem, co już było stanem „suboptymalnym”.

Niemal z początkiem pełnej pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku, stopień kontroli ciśnienia zaczął się pogarszać. Do końca 2020 roku odsetek pacjentów kontrolowanych zmniejszył się o  7,2 pkt %.

Wart zauważyć, że już w latach poprzedzających pandemię odnotowano pogorszenie kontroli ciśnienia w USA, sytuacja związana z COVID-19 nasili tę tendencję. W najgorszej sytuacji są osoby z utrudnionym dostępem do opieki lekarskiej, jak np. wielu Afroamerykanów.

Dr Eugene Yang, przewodniczący Hypertension Working Group of the American College of Cardiology’s Prevention of Cardiovascular Disease Council, określił opisane dane jako zatrważające. Tego rzędu pogorszenie kontroli ciśnienia będzie mieć znaczący wpływ na wskaźniki chorobowości i umieralności sercowo-naczyniowej w przeciągu kilku lat. Należy także pamiętać o innych czynnikach ryzyka związanych z pandemią – przyroście wagi, zmniejszeniu aktywności fizycznej czy zwiększeniu konsumpcji alkoholu.

Opracowano na podstawie: Medscape, 14 listopada 2021

Marcin Kargul

 

0 replies on “Wskaźniki kontroli ciśnienia tętniczego w USA – wpływ pandemii COVID-19 (kongres AHA 2021)”