Zdrowie sercowo-naczyniowe w młodym wieku a późniejsze rokowanie – badanie wśród 3,5 miliona Koreańczyków

Hokyou Lee i wsp. Associations of Ideal Cardiovascular Health and Its Change During Young Adulthood With Premature Cardiovascular Events. A Nationwide Cohort Study. Circulation 2021 online

Po dekadach spadku śmiertelności sercowo-naczyniowej, w USA i innych krajach rozwiniętych obserwuje się odwrócenie trendu. Dotyczy to zwłaszcza zgonów przedwczesnych, w stosunkowo młodym wieku.

Danych dotyczących zdrowia sercowo-naczyniowego w młodym wieku i jego wpływu na późniejsze rokowanie nie jest wiele. W Circulation opublikowano pracę na podstawie danych  Korean National Health Insurance Services ponad 3,5 miliona mieszkańców Korei Południowej z lat 2003-2008.

Badani wyjściowo byli wieku 20-39 lat, 65% stanowili mężczyźni. Oceniono u nich wskaźnik idealnego zdrowia sercowo-naczyniowego na podstawie American Heart Association’s Life’s Simple 7® metrics – badani jeden punkt za: prawidłowe wartości ciśnienia, cholesterolu całkowitego i glikemii, prawidłową wagę, aktywny tryb życia i niepalenie. Nie uwzględniono diety, ponieważ w bazie nie było danych na ten temat.

Najwyższa przedwczesna (< 55 lat) śmiertelność sercowo-naczyniowa była przy wskaźniku 0. Z każdym wyższym o jeden wskaźnikiem malało ryzyko  zawału o 42%, niewydolności serca o 30%, udaru o 24% i zgonu sercowo-naczyniowego o 25%.

Co więcej, u osób, u których doszło do poprawy wskaźnika w trakcie obserwacji ryzyko sercowo-naczyniowe zmniejszyło się.

Zdaniem głównego badacza, Hyeon Chang Kim (Yonsei University College of Medicine, Seoul):

Większość osób traci wskaźniki idealnego zdrowia sercowo-naczyniowego przed osiągnięciem wieku średniego, ale tylko u niewielu na to zważa i szuka pomocy medycznej.

Potrzebujemy strategii zachowania i przywrócenia zdrowia sercowo-naczyniowego w tej populacji.

Opracowano na podstawie: Circulation, 14 czerwca 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Zdrowie sercowo-naczyniowe w młodym wieku a późniejsze rokowanie – badanie wśród 3,5 miliona Koreańczyków”