Hospitalizacje z powodów „niekovidowych” w czasie pandemii – dane z Danii

Jacob Bodilsen i wsp. Hospital admission and mortality rates for non-covid diseases in Denmark during covid-19 pandemic: nationwide population based cohort study. BMJ 2021;373:n1135

W czasie kolejnych fali pandemii COVID-19 w opiece zdrowotnej  priorytetowo traktowano zakażenia koronawirusem, aby nie dopuścić do załamania systemu. Wraz zachętami do samoizolacji mogło mieć to niekorzystny wpływ  za zdrowie pacjentów z innymi chorobami.

W BMJ autorzy duńscy przedstawili wszechstronną analizę  tego zagadnienia na podstawie elektronicznych baz danych w tym kraju z okresu marzec 2020 r. – styczeń 2021 r.

Włączono wszystkich mieszkańców Danii powyżej 1 roku życia. Porównywano hospitalizacje w pandemii z okresem przedkovidowym.

Stwierdzono, że w trakcie pierwszego narodowego lockdawnu (11.03-15.04.20) liczba hospitalizacji niekovidowych spadła o 30%, następnie stopniowo wracała do wartości wyjściowych by spaść  o 22% w czasie drugiego lockdawnu (16.12.20-27.01.21).

Podobny trend obserwowano dla większości chorób z wyjątkiem nowotworów, chorób neurologicznych, układu oddechowego innych niż COVID-19, a także niewydolności serca i sepsy, gdzie liczba hospitalizacji była niższa także miedzy lockdawnami.

W dyskusji autorzy przywołują obserwacje z innych krajów o zmniejszeniu hospitalizacji z powodu zawału, udaru i niewydolności serca w trakcie lockdawnu. Może to odzwierciedlać rzeczywiste zmniejszenie chorobowości z powodu zmian  w stylu życia. Jednakże nie można wykluczyć niechęci pacjentów do szukania pomocy z obawy o zakażenie w szpitalu, a także mniejszych możliwości opieki szpitalnej w innych niż COVID-19 chorobach.

Opracowano na podstawie: BMJ, 25 maja

Marcin Kargul

0 replies on “Hospitalizacje z powodów „niekovidowych” w czasie pandemii – dane z Danii”