Czy włączać statynę u chorych na COVID-19?

Rita Rubin. Could Statins Do More Than Lower Cholesterol in Patients With COVID-19? JAMA 2021 online

Praktycznie codziennie nowojorski kardiolog Aakriti Gupta otrzymuje zapytania od swoich rodaków w Indiach, czy w przypadku COVID-19 należy rozpocząć przyjmowanie statyn, które są tanie i dostępne bez recepty w tym kraju.

Statyny prócz działania na lipidy wykazują właściwości przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe, co czyni tę grupę leków potencjalnie skuteczną w COVID-19 (niedawno ukazał się obszerny artykuł dotyczący aspektów farmakologicznych tego zagadnienia).

Dane kliniczne są sprzeczne i na razie ograniczają się do retrospektywnych badań obserwacyjnych. Aby zmniejszyć różnice miedzy grupami wynikające z braku randomizacji,  wykorzystywano w nich metodę statystyczną propensity score matching.

Kilka z takich analiz wskazuje na korzyści przyjmowania statyn w odniesieniu do śmiertelności z powodu COVID-19, podczas gdy inne tego nie wykazały. W niedawnym badaniu z Lombardii stosowanie statyn, ACE-i, ARB, beta-blokerów, leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych przed hospitalizacją wiązało się nawet  z gorszym rokowaniem, ale tylko w analizie nieskorygowanej (osoby te miały wyjściowo gorszy stan zdrowia).

Zdaniem Gupty odpowiedź na temat potencjalnej roli statyn mogą dać tylko prospektywne badania randomizowane. Wstępne wyniki pierwszego z nich z Iranu zostały zaprezentowane podczas majowej sesji American College of Cardiology.

Ramię statynowe (badanie INSIPIRATION-S) objęło 600 pacjentów OJOM, nie stosujących wcześniej statyn, zrandomizowanych do 20 mg atorwastatyny lub placebo.

Atorwastatyna nie zredukowała 30-dniowej śmiertelności, pewne korzyści odnotowano w grupie przyjętych na OJOM w ciągu 7 dni od wystąpienia objawów, ale zdaniem badaczy nie uzasadnia to zmiany praktyki klinicznej.

Dalsze badania wskazane są u chorych nie wymagających OJOM, z objawami long COVID-19, można także przetestować  wyższą dawkę statyny.

Na dzisiaj odpowiedź na zadane na początku pytanie brzmi: stosuj statynę, jeśli są do tego tradycyjne wskazania. Gupta nie zaleca jej np. ogólnie zdrowemu (oprócz COVID-19) 30-latkowi. Większość chorych jest jednak starsza, często ma otyłość i zaburzenia lipidowe i w zasadzie już wcześniej powinna mieć włączoną statynę.

Opracowano na podstawie: JAMA, 3 czerwca 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Czy włączać statynę u chorych na COVID-19?”