„Dzwonek alarmowy” – pogarsza się wyrównanie cukrzycy

Michael Fang i wsp. Trends in Diabetes Treatment and Control in U.S. Adults, 1999–2018. N Engl J Med 2021; 384:2219-2228

W New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania nad wyrównaniem cukrzycy w USA. Na podstawie danych z badań ankietowych National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) z ostatnich dwóch dekad oceniano, jaki odsetek chorych osiąga zalecane wartości:

  • HbA1c <7%
  • Ciśnienie tetnicze: <140/90 mm Hg
  • Cholesterol nie-HDL: <130 mg/dL

W Tabeli przedstawiono wyniki:

1999-2002 2007-20210 2015-2018
HbA1c 44% 57% 51%
Ciśnienie tętnicze 64% 74% 70%
Cholesterol nie-HDL 25% 52% 56%

Dobra kontrola wszystkich trzech czynników ryzyka dotyczyłam w odpowiednich okresach 9%, 25% i 22% pacjentów.

A zatem w odniesieniu do glikemii i ciśnienia tętniczego w ostatnim okresie zaobserwowano regresję. Tylko 56-60% pacjentów stosuje podstawowe leki, jak metformina, inhibitory ACE czy statyny.

Zdaniem głównego badacza,  Michaela Fanga (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore):

Te trendy są „dzwonkiem alarmowym”. Oznaczają, że miliony Amerykanów mają wyższe ryzyko poważnych powikłań

Opracowano na podstawie: NEJM, 10 czerwca 2021

Marcin Kargul

0 replies on “„Dzwonek alarmowy” – pogarsza się wyrównanie cukrzycy”