Nikotynizm – czy zmierzamy do wyeliminowania zagrożenia zdrowotnego?

Jeffrey Willett i wsp. The Tobacco Endgame—Eradicating a Worsening Epidemic. A Joint Opinion From the American Heart Association, World Heart Federation, American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology. Circulation 2021 online

W Circulation opublikowano wspólne stanowisko  wymienionych w tytule organizacji kardiologicznych dotyczące nikotynizmu.

Palenie tytoniu pozostaje czołowym czynnikiem chorobowości i umieralności na świecie. Powoduje 12% zgonów osób w wieku ≥ 30 lat, łącznie jest to ponad 8 milionów zgonów rocznie, z tego 1,2 miliona u osób niepalących (bierne palenie).

Globalnie pali 21% dorosłych, około miliarda  osób, w 80% to mieszkańcy krajów o niskim i średnim dochodzie.

Pomimo obserwowanej redukcji częstości klasycznego palenia, wprowadzenie e-papierosów i waporyzatorów dramatycznie wpłynęło na używanie tytoniu, zwłaszcza u młodych osób. Przyczynia się do tego  dodawanie substancji smakowo-zapachowych. W Europie wśród nastolatków w wieku 13-15 lat niechlubną listę otwiera Polska (23,4%), dalej są Ukraina, Łotwa i Włochy. Podobnie w USA, produktów tych używa co piąty nastolatek.

Na razie brakuje długoterminowych badań epidemiologicznych nad indywidualnymi i populacyjnymi skutkami nowych produktów tytoniowych. Powszechna jest jednak opinia, że mimo iż ryzyko zdrowotne jest niższe niż przy klasycznym paleniu, to e-papierosy i waporyzatory zawierają oprócz nikotyny także inne toksyczne substancje.

Stosowanie nowych produktów tytoniowych przez młodych ludzi stanowi poważne ryzyko dla zdrowia publicznego. Bardzo wielu z nich nigdy nie próbowałoby klasycznych papierosów, a tymczasem e-papierosy i waporyzatory często łączą się ze zwykłymi papierosami.

Artykuł omawia środki jakie należy podjąć dla ograniczenia i ostatecznie wyeliminowania nikotynizmu na świecie.

Opracowano na podstawie: Circulation, 26 maja 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Nikotynizm – czy zmierzamy do wyeliminowania zagrożenia zdrowotnego?”