Jak częste są reinfekcje SARS-COV-2: nowe dane z Lombardii

Josè Vitale i wp. Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med. 2021 online

Pomimo, że na świecie stwierdzono już ponad 150 milionów zakażeń SARS- CoV- 2, dane na temat ryzyka reinfekcji są bardzo skąpe. Wiedza ta ma fundamentalne znaczenie dla planowania zwalczania pandemii i decyzji dotyczących programów szczepień.

W JAMA Internal Medicine ukazała się praca analizująca losy zakażonych w trakcie pierwszej fali pandemii w Lombardii w okresie luty-lipiec 2020 r. Uczestnicy w grupie badanej  mieli dodatni test PCR i objawowy lub bezobjawowy przebieg zakażenia.

Podczas obserwacji o medianie 280 dni wśród 1579 osób z wyjściowo dodatnim wynikiem PCR, u pięciu stwierdzono reinfekcję (0,31%), w tym tylko u jednej zaszła konieczność hospitalizacji.

W grupie kontrolnej 13 469 osób nie zakażonych SARS-COV-2 na początku obserwacji, do zakażenia doszło u 528 (3,9%).

A zatem wyniki sugerują,że reinfekcje są rzadkim zjawiskiem a naturalna odporność wydaje się utrzymywać co najmniej rok, okres  podobny do odporności po szczepieniach.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że badanie przeprowadzono przed upowszechnieniem się wariantów koronawirusa i naturalna odpowiedź po zakażeniu nimi może mieć inny przebieg.

Autor edytorialu, Mitchell H. Katz (Health and Hospitals) podkreśla, że osiągnięcie odporności zbiorowej poprzez zakażenia byłoby długim i dotkliwym procesem. Jedyną chorobą zakaźną, którą udało się całkowicie wyeliminować, jest ospa prawdziwa, stało się to dzięki szczepieniom, a nie naturalnej odporności.

Z powyższych powodów również ozdrowieńcy powinni podać się szczepieniom.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 28 maja 2021

Marcin Kargul

 

0 replies on “Jak częste są reinfekcje SARS-COV-2: nowe dane z Lombardii”