Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu COVID-19: jak często, u kogo, rokowanie?

Half of Patients in Hospital for COVID-19 Get Acute Kidney Injury – Medscape

Podczas kongresu International Society of Nephrology 2021 World Congress zaprezentowano dwie prace dotyczące ostrego uszkodzenia nerek (acute kidney injury, AKI) u hospitalizowanych z powodu COVID-19 pacjentów.

W badaniu przeprowadzonym w Londynie częstość AKI wyniosła 39% a w badaniu z Berlina 52%. Dane te potwierdzają statystyki amerykańskie, gdzie co trzeci hospitalizowany pacjent doświadczał AKI.

AKI wiąże się z gorszym rokowaniem oraz ryzykiem rozwinięcia przewlekłej choroby nerek. W badaniu brytyjskim wzrost ryzyka zgonu wynosił 59% dla AKI w stopniu 1, a  w stopniu 2 i 3 ryzyko zgonu rosło trzykrotnie.

AKI występowało częściej u mężczyzn (o 55%), przy przewlekłej chorobie nerek (trzykrotnie), w nadciśnieniu (o 73%) i przy  stosowaniu diuretyków (o 69%).

Z kolei w badaniu niemieckim do predyktorów ciężkiej postaci AKI należały: mechaniczna wentylacja (wzrost ryzyka 6x), stosowanie wazopresorów (3x) i podwyższone markery stanu zapalnego (o 60%).

Dobrą wiadomością jest zmniejszająca się zapadalność na AKI w przebiegu COVID-19  porównaniu z początkiem pandemii, co komentatorzy wiążą z rutynowym  stosowaniem sterydów oraz redukcją częstości wentylacji mechanicznej.

Opracowano na podstawie: Medscape, 27 kwietnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu COVID-19: jak często, u kogo, rokowanie?”