Wykrywanie i leczenie nadciśnienia – czego uczy nas pandemia COVID-19

Marwah Abdalla i wsp. The USPSTF Recommendation on Blood Pressure ScreeningMaking 2021 the Transformative Year in Controlling Hypertension. JAMA. 2021;325(16):1618-1619.

Lata 2020/21 będą pamiętane jako okres, w którym pandemia COVID-19 zdezorganizowała wszystkie sfery życia, w tym medycynę. Pojawiła się  konieczność ponownego przemyślenia sposobów prowadzenia badań naukowych i zapewniania opieki zdrowotnej. Wydaje się, że zdołano tego dokonać.  W ciągu  roku opracowano, przetestowano i rozpowszechniono wiele testów diagnostycznych, szczepionek i mniejszym na razie stopniu, leków. Wymagało to połączonego, wysiłku naukowców, profesjonalistów medycznych, przemysłu, polityków i ogółu społeczeństwa.

Zdaniem autorów edytorialu w JAMA, podobna konieczność nowego spojrzenia dotyczy problemu nadciśnienia tętniczego . W USA występuje ono u 45% dorosłej populacji, w tym u 57% Afroamerykanów. Mimo dostępności leczenia niefarmakologicznego i tanich leków kontrola nadciśnienia uległa pogorszeniu – z 54% w latach 2013-2014 do 44%  w latach 2017-2018.

W tym samym numerze pisma ukazały się nowe wytyczne US Preventive Services Task Force (USPSTF) dotyczące badań przesiewowych pod katem nadciśnienia. Zalecają one doroczne pomiary ciśnienia w gabinecie lekarskim i potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia w pomiarach domowych lub ABPM przed rozpoczęciem leczenia.

Autorzy komentarza poruszają następujące kwestie:

– trudności w przestrzeganiu standardowych zaleceń pomiaru w gabinecie – być może rozwiązaniem jest uproszczenie protokołu pomiaru i szersze zaangażowanie personelu pomocniczego

– są osoby unikające lekarzy, ponadto pandemia ograniczyła wizyty w gabinetach. Wskazane jest większe wykorzystanie pomiarów w miejscach takich jak apteki czy np. zakłady fryzjerskie

– poprawę sytuacji może przynieść telemonitoring pacjentów, stosowanie nowych technologii

– odpowiedzialność za efekty nie może być ograniczona do pacjenta i lekarza. Instytucje opieki zdrowotnej, lokalne społeczności, pracodawcy i politycy muszą być włączeni wykrywanie i kontrolę nadciśnienia. Należy zapewnić odpowiednie prozdrowotne warunki tam gdzie pacjent mieszka, uczy się, pracuje i spędza czas wolny.

W 2020 roku naczelny lekarz USA (Surgeon General) w dokumencie “Call to Action to Control Hypertension” ustanowił nadciśnienie tętnicze krajowym priorytetem zdrowotnym. Doświadczenie z COVID-19 pokazuje, że szybkie i znaczące innowacje w nauce, opiece medycznej i społeczeństwie są możliwe.

Opracowano na podstawie: JAMA, 27 kwietnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Wykrywanie i leczenie nadciśnienia – czego uczy nas pandemia COVID-19”