Czy osoby po ustąpieniu objawów COVID-19 ale z dodatnim wynikiem RT-PCR mogą zarażać? W odpowiedzi pomaga koszykarska liga NBA

James W. Salazar; Mitchell H. Katz. COVID-19 Lessons From the National Basketball Association Bubble — Can Persistently SARS-CoV-2–Positive Individuals Transmit Infection to Others? JAMA Intern Med 2021 online

Zasadniczą kwestią w pandemii COVID-19 jest, kiedy można zakończyć izolację u pacjentów po wyzdrowieniu. Początkowo w USA wymagano dwóch kolejnych ujemnych wyników badania RT-PCR.

Wraz z wiedzą, że w przypadku dodatnich wyników RT-PCR w okresie rekonwalescencji rozsiewany ewentualnie wirus nie ma zasadniczo zdolności replikacji, wymagania złagodzono. Obecnie zgodnie z zalecaniami US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) izolacja może być zakończona u osób bez objawów 10 dni od początku objawów lub dodatniego testu RT-PCR.

W Polsce aktualnie zakończenie izolacji następuje po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów. Jest projekt złagodzenia tych kryteriów.

W JAMA Internal Medicine ukazała się praca rzucająca nowe światło na omawiane zagadnienie. W okresie czerwiec-październik 2020 r.  badano osoby uczestniczące w  rozgrywkach NBA. Zgromadzeni w  kampusie w Orlando na Florydzie uczestnicy (n = 3648 – koszykarze, personel klubów, dostawcy) mieli codzienne bliskie kontakty bez środków ostrożności (zwłaszcza zawodnicy podczas meczów). Dotyczyło to także osób, u których COVID-19 ustąpił. Spośród tych ostatnich 36 osób (1%) miało pozytywne wyniki testu RT-PCR (persistently positive cases).

Mimo 1480 osobo-dni  bezpośrednich kontaktów tych osób z innymi, nie odnotowano transmisji zakażenia,. A zatem wyniki potwierdzają słuszność złagodzenia wymogów dotyczących zakończenia izolacji.

Autorzy edytorialu zwracają jednak uwagę, że wyniki dotyczą w większości osób młodych i generalnie zdrowych, którzy nie byli hospitalizowani z powodu COVID-19. Z tego powodu wyniki nie mogą określić idealnego momentu zakończenia izolacji w populacji ogólnej. Tym niemniej ten unikatowy „naturalny eksperyment” wniósł bardzo wiele do naszej wiedzy o zakażeniach SARS-CoV-2.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 22 kwietnia 2020

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Czy osoby po ustąpieniu objawów COVID-19 ale z dodatnim wynikiem RT-PCR mogą zarażać? W odpowiedzi pomaga koszykarska liga NBA”