Niski status społeczno-ekonomiczny wiąże się z wyższą chorobowością i śmiertelnością. Czy wyjaśnieniem jest styl życia?

Yan-Bo Zhang i wsp. Associations of healthy lifestyle and socioeconomic status with mortality and incident cardiovascular disease: two prospective cohort studies. BMJ 2021;373:n604

Status społeczno-ekonomiczny (socioeconomic status, SES) wykazuje zależność ze wskaźnikami chorobowości i śmiertelności. W krajach takich jak USA i UK obserwuje się rosnące nierówności ekonomiczne, które odbijają się na różnicach w długości życia. Pandemia COVID-19 również najsilniej dotyka grupy o niskim SES.

Czy tę zależność można tłumaczyć mniej prozdrowotnym stylem życia? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy pracy w BMJ, na podstawie danych z US National Health and Nutrition Examination Survey (US NHANES) oraz UK Biobank.

SES podzielono na trzy poziomy uwzględniając dochód, zawód, wykształcenie i ubezpieczenie zdrowotne. Zdrowy styl życia wyznaczały: niepalenie, najwyżej umiarkowane spożycie alkoholu, wysoka aktywność fizyczna i jakość diety.

Stwierdzono, że niski status społeczno-ekonomiczny wiązał się wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i zgonu. Zależność ta tylko w umiarkowanym stopniu (3-12,3%) wynikała z różnic w stylu życia. Z tego względu promocja zdrowego stylu życia nie rozwiąże wszystkich problemów nierówności w zakresie zdrowia i konieczne są inne działania redukujące nierówności społeczne.

Opracowano na podstawie: British Medical Journal, 17 kwietnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Niski status społeczno-ekonomiczny wiąże się z wyższą chorobowością i śmiertelnością. Czy wyjaśnieniem jest styl życia?”