Skuteczność farmakoterapii w COVID-19: przegląd systematyczny i meta-analiza

Update to living systematic review on drug treatments for covid-19.  BMJ 2021; 372

W BMJ ukazała się aktualizacja systematycznego przeglądu i meta-analizy sieciowej badań randomizowanych nad  farmakoterapią COVID-19. Włączono do niego 196 badań randomizowanych z grupą kontrolną (placebo lub  standardowe leczenie) z bazy WHO oraz 6 baz chińskich, których wyniki ukazały się do 12 lutego 2021 r.

Dane wskazują, że:

Kortykosteroidy prawdopodobnie zmniejszają ryzyko zgonu i wentylacji mechanicznej oraz wydłużają liczbę dni bez respiratora. Dowody na stosowanie kortykosteroidów pochodzą głównie od hospitalizowanych pacjentów z hipoksją. Nie jest jasne, czy kortykosteroidy mają jakikolwiek istotny wpływ na pacjentów z chorobą o innym przebiegu niż ciężki.

Inhibitory interleukiny-6 (arilumab i tocilizumab)  prawdopodobnie zmniejszają ryzyko konieczności wentylacji mechanicznej i mogą skrócić czas hospitalizacji, dane dotyczące ich wpływu na śmiertelność pozostają mało pewne.

Wpływ remdesiwiru na śmiertelność i większość innych punktów końcowych określono jako  niepewny. Remdesiwir może zmniejszyć konieczność wentylacji mechanicznej (w Europie lek ma zarejestrowane wskazanie u chorych z COVID-19 z zapaleniem płuc, u których konieczne jest podawanie tlenu – red.). Wpływ iwermektyny oceniono jako bardzo niepewny dla wszystkich punktów końcowych,  w tym śmiertelności.

U pacjentów z łagodną postacią choroby kolchicyna może zmniejszyć śmiertelność i konieczność mechanicznej wentylacji. Nie uwzględniono  w  analizie badania RECOVERY, ponieważ badanie zostało opublikowane po jej przeprowadzeniu – kolchicyna nie miała wpływu na śmiertelność u pacjentów hospitalizowanych.

Dwa badania wskazują, że inhibitory kinaz tyrozynowych JAK1 i JAK2 (ruksolitynib,  baricitinib) mogą zmniejszyć śmiertelność, konieczność mechanicznej wentylację i czas hospitalizacji. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te obiecujące efekty.

Azytromycyna, hydroksychlorochina, lopinawir-rytonawir, interferon-beta, witaminy C i D nie wydają się zmniejszać ryzyka zgonu ani nie mają wpływu na inne ważne dla pacjenta wyniki leczenia. Pewność co do efektów wszystkich innych interwencji była niska lub bardzo niska.

Pomimo ogromnych wysiłków badawczych w celu zidentyfikowania skutecznej farmakoterapii COVID-19 dane pozostają ograniczone.

Opracowano na podstawie: BMJ, 31 marca 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Skuteczność farmakoterapii w COVID-19: przegląd systematyczny i meta-analiza”