COVID-19: przyrost śmiertelności ogólnej, koszty – dane z USA

Steven H. Woolf i wsp. Excess Deaths From COVID-19 and Other Causes in the US, March 1, 2020, to January 2, 2021. JAMA 2021 online

W JAMA opublikowano dane dotyczące zgonów w USA w epoce COVID -19. W okresie 01.03.2020-02.01.2021 odnotowano w tym kraju łącznie 2 801 439 zgonów, co stanowi 522 368 więcej niż można było oczekiwać na podstawie wcześniejszych trendów, a zatem wzrost o 22,9%.

Zgony przypisane bezpośrednio COVID-19 stanowiły 72.4% tego przyrostu. .Nadmierne zgony nieprzypisane do COVID-19 mogą odzwierciedlać natychmiastową lub opóźnioną śmiertelność z powodu nieudokumentowanej infekcji SARS-CoV-2 ale też zgony wtórne do pandemii, takie jak związane z opóźnioną interwencją medyczną przy innych chorobach lub z behawioralnymi kryzysami zdrowotnymi.

W okresach największego nasilenia pandemii obserwowano wzrosty śmiertelności z powodu chorób serca (4,9%), demencji (7,1%) i cukrzycy (6,5%).

W towarzyszącym edytorialu Dr Alan M. Garber (Harvard University) zwraca uwagę, że liczba zgonów w USA zbliża się do tej z grypy hiszpanki w 1918 r. (673 tys.). Szacunkowe skumulowane koszty pandemii COVID-19 związane ze zmniejszeniem  produktywności oraz śmiertelnością i chorobowością szacuje  się na ponad 16 bilionów dolarów, czyli około 90% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Szacunkowa strata w odniesieniu do czteroosobowej rodziny wynosi prawie 200 000 dolarów. Około połowa tej kwoty to utracony dochód z recesji wywołanej przez COVID-19; pozostała część to ekonomiczny wpływ krótszego  życia oraz somatycznych i psychicznych długotrwałych konsekwencji zdrowotnych.

(Polskie dane wskazują na przyrost zgonów w 2020 r. o 76 000 (485 tys. vs 409 tys. w 2019 r., co stanowi wzrost o 19% -redakcja).

Opracowano na podstawie: JAMA, 2 kwietnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19: przyrost śmiertelności ogólnej, koszty – dane z USA”