Z jakich przyczyn umierają współcześnie chorzy na cukrzycę typu? Predyktory zgonu

Ilaria Cavallari i wsp.Causes and Risk Factors for Death in Diabetes: A Competing-Risk Analysis From the SAVOR-TIMI 53 Trial. J Am Coll Cardiol. 2021 Apr, 77 (14) 1837–1840

W JACC ukazała się analiza przyczyn zgonów wśród ponad 16 000 chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM), uczestników badania European Heart Journal . Włączeni pacjenci mieli  wysokie / bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowym. Podczas obserwacji o medianie 2,1 roku zmarło 7,3%.

Dwie trzecie (66,3%) wszystkich zgonów  było z przyczyn sercowo-naczyniowych (CV), przy czym najczęstsza była nagła śmierć sercowa (30,1%) a następnie niewydolność serca (10,5%), udar (7,1%) i zawał serca (5,3%).

Wśród przyczyn innych niż CV dominowały nowotwory złośliwe (13,9%) a następnie infekcje (9,3%).

Wcześniejsza niewydolność serca była zmienną kliniczną najbardziej związaną ze zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych i, wraz ze starszym wiekiem, gorszą kontrolą glikemii, wcześniejszymi zdarzeniami CV, chorobą tętnic obwodowych i powikłaniami nerkowymi, może „zidentyfikować podgrupę pacjentów z T2DM z wysokim ryzykiem zgonu, którzy prawdopodobnie odniosą największe korzyści z agresywnego leczenia modyfikowalnych czynników ryzyka i z nowszych leków obniżających stężenie glukozy ”- napisali badacze.

Najsilniejszym predyktorem zgonu okazały się  nieprawidłowe wyniki pomiarów laboratoryjnych, NT-proBNP [sHR, 2,82] i troponiny T o wysokiej czułości [sHR, 2,46] (pomiary w stabilnej populacji).

Opracowano na podstawie: o w Journal of American College of Cardiology, 13 kwietnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Z jakich przyczyn umierają współcześnie chorzy na cukrzycę typu? Predyktory zgonu”