Czy w czasie lockdownu tyjemy? Nowe badanie z USA

Anthony L. Lin i wsp. Body Weight Changes During Pandemic-Related Shelter-in-Place in a Longitudinal Cohort Study. JAMA Netw Open. 2021;4(3):e212536

W piśmie JAMA Network Open ukazała się analiza, jak  ograniczenia przemieszczania się i zalecenia pozostawania w domach  w ramach izolacji czy kwarantanny wpływają na wagę. Podczas pierwszej fali COVID-19 zasady takie (ang. shelter-in-place) wprowadzono w 45 z 50 stanów.

We wcześniejszych doniesieniach obserwowano towarzyszące lokcdownowi zmniejszenie liczby kroków dziennie, nawet o 48% we Włoszech. Opisywano także większą skłonność do przejadania się i spożywania niezdrowych przekąsek.

Autorzy przeprowadzili longitudynalną (01.02.2020 – 01.06.2020) analizę  wagi uczestników badania Health eHeart Study, którzy zbierali i dostarczali swoje dane przy użyciu odpowiednich aplikacji (Fitbit lub iHealth).

Oceniano 7444 pomiarów wagi u 269 uczestników (średni wiek 52 lata;48,3% mężczyzn; 77% rasa kaukaska). Stwierdzono przyrost wagi o średnio 0,27 kg / 10 dni (95% CI, 0.17 to 0.38 kg; P < .001) w trakcie obowiązywania „shelter-in-place”, co przekłada się na około 0,8 kg miesięcznie. Zdaniem autorów, chociaż taki przyrost wagi może mię mieć znaczenia klinicznego, to przedłużający lockdown może prowadzić do istotnych konsekwencji zdrowotnych.

Zdaniem głównego badacza, Gregorego Marcusa (University of California, San Francisco):

Wiemy, że przyrost wagi jest już problemem zdrowia publicznego w USA, więc wszystko, co go pogarsza, jest zdecydowanie niepokojące. Regulacje dotyczące lockdownu są tak powszechne że sama liczba osób nimi dotkniętych  sprawia, iż jest niezwykle istotna kwestia

Opracowano na podstawie JAMA Network Open, 22 marca 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Czy w czasie lockdownu tyjemy? Nowe badanie z USA”