Co mogą osoby w pełni zaszczepione – wytyczne Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Athalia Christi i wp. CDC Interim Recommendations for Fully Vaccinated People. An Important First Step. JAMA 2021. Published online

Zalecenia ukazały się 8 marca 2021 r., kiedy w USA w pełni zaszczepionych było 31 milionów osób (9,4% populacji).

Dane wskazują, że szczepionki są skuteczne w różnych grupach wiekowych, etnicznych i przy chorobach współistniejących. Nawet jeśli osoba zaszczepiona zachoruje na COVID-19, ma mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu, hospitalizacji i zgonu. Osoby takie maja także niższe miano wirusa, co powinno ograniczać transmisję.

Długość protekcji po przechorowaniu i po szczepieniu jest dalej obiektem badań. Niedawna analiza 4 typów pamięci immunologicznej wskazała na co najmniej 6 miesięcy ochrony po naturalnej infekcji. Szczepionki są skuteczne, przynajmniej częściowo, także wobec nowych wariantów wirusa.Raportowano pojedyncze przypadki reinfekcji, z tego powodu szczepienia są zalecane także dla ozdrowieńców.

Zgodnie z dokumentem CDC:

– osoby zaszczepione, mając świadomość ryzyka zakażenia i transmisji wirusa, mogą  spędzać wspólnie czas w warunkach domowych bez maseczek i dystansowania, również w kontaktach z osobami niezaszczepionymi, te ostatnie obowiązują jednak środki ochronne

– osoby zaszczepione nie  muszą być poddane testom i kwarantannie po kontakcie z kimś z COVID-19

– korzyści ze złagodzenia środków ochronnych mogą przewyższać resztkowe ryzyko zachorowania czy transmisji.  „Przywileje” dla zaszczepionych mogą wpłynąć na decyzje o szczepieniu i przyspieszyć program szczepień. W dalszym ciągu jedna trzecia populacji USA nie chce się zaszczepić.

Wytyczne CDC będą na bieżąco aktualizowane wraz z postępem wiedzy i zwiększaniem odsetka osób zaszczepionych. Na dzisiaj także osoby zaszczepione  dalej obowiązują zalecenia noszenia maseczek w miejscach publicznych, unikanie zgromadzeń i odkładanie niepotrzebnych podróży.

Opracowano na podstawie: JAMA, 10 marca 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Co mogą osoby w pełni zaszczepione – wytyczne Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”