W jakim stopniu ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 zależne jest od zaburzeń kardiometabolicznych

Meghan O’Hearn i wsp. Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis. J Am Heart Assoc.2021 online

W Journal of the American Heart Association pojawiła się praca oceniająca, w jaką część  hospitalizacji z powodu COVID-19 można przypisać przewlekłym chorobom kardiometabolicznym.

A posłużyli się danymi 5279 pacjentów hospitalizowanych w dużym ośrodku w Nowym Jorku.

Model matematyczny uwzględnił dane z baz Centers for Disease Control and Prevention’s: COVID-NET, COVID Tracking Project oraz dane o występowaniu chorób przewlekłych z National Health and Nutrition Examination Survey.

Oszacowano, że spośród 906 849 hospitalizacji z powodu COVID-19 w USA do listopada 2020r., 30% można przypisać otyłości , 21% cukrzycy, 12% niewydolności serca i 26% nadciśnieniu (niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na inne doniesienia wskazujące, iż samo nadciśnienie, bez cukrzycy, chorób serca czy płuc, nie jest czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu COVID-19).

Ogółem choroby kardiometaboliczne mogą odpowiadać za 63,5% hospitalizacji. U mniejszości etnicznych odsetki te były jeszcze wyższe.

Model matematyczny nie przesądza o związku przyczynowym, ale wszystko wskazuje, że w dużym stopniu tak jest. Zdaniem autorów, SARS-Cov-2 to nie wirus tylko układu oddechowego, powoduje ogólnoustrojowe zapalenie naczyń, co leży u przyczyny obserwowanej zależności.

COVID-19 jest szybką pandemią na szczycie na powolnej pandemii otyłości i cukrzycy

Zdaniem autorów, niezmiernie istotna jest promocja zdrowego stylu życia  dla poprawy zdrowia kardiometabolicznego i zmniejszenia ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Taka poprawa może nastąpić już po kilku tygodniach a zdrowsza  dieta i wysiłek fizyczny powinny być uzupełnieniem innych środków takich jak maseczki, dystansowanie i mycie rąk.

Zmiany stylu życia są zawsze trudne do wdrożenia, ale paradoksalnie, pandemia może być tutaj pozytywnym impulsem, skoro zachowania ludzi musiały się zmienić w innych aspektach.

Opracowano na podstawie: Journal of the American Heart Association, 25 lutego 2021

Marcin Kargul

0 replies on “W jakim stopniu ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 zależne jest od zaburzeń kardiometabolicznych”