Jakie czynniki sprzyjają szybszemu biologicznemu starzeniu się?

Jansen R i wsp. An integrative study of five biological clocks in somatic and mental health. eLive 2021;10:e59479

Oprócz wieku chronologicznego wyznaczanego kolejnymi obchodami urodzin, istnieje pojęcie wieku biologicznego, którym równolatkowie mogą znacznie się różnić. Wśród jego mierników wyróżnia się:

– długość telomerów

– zegar epigenetyczny (zmiany ekspresji genów bez zmian w sekwencji nukleotydów w DNA)

– zegar oparty na transkryptomach (cząsteczki mRNA w komórkach)

– zegar metabolomiczny (niskocząsteczkowe produkty naturalnych endogennych metabolitów)

– zegar proteomiczny (struktura i funkcja białek)

W piśmie eLife opublikowano analizę tych indykatorów łącznie. Badano także wpływ czynników demograficznych, stylu życia i parametrów stanu zdrowia somatycznego i psychicznego na  połączone wskaźniki wieku biologicznego.

Analizowano dane 2981 uczestników badania Netherlands Study of Depression and Anxiety w wieku 18-65 lat, z których 74% miało rozpoznaną depresję lub zaburzenie lękowe a 24% stanowiło grupę kontrolną.

Za pomocą modelowania komputerowego stwierdzono, że biologicznemu starzeniu sprzyjają:

– płeć męska

– podwyższony wskaźnik BMI i zespół metaboliczny

– palenie papierosów

– depresja

W dyskusji na mechanizmem obserwowanych zależności autorzy zwracają uwagę na zjawisko „inflammaging” – procesu szybszego starzenia się tkanek wywołanego ciągłą ekspozycją na przewlekły, subkliniczny stan zapalny.

Opracowano na podstawie: eLive, 9 lutego 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie czynniki sprzyjają szybszemu biologicznemu starzeniu się?”