Suplementacja witamin i minerałów a prewencja i leczenie chorób sercowo-naczyniowych: stan wiedzy

David J.A. Jenkins i wsp. Supplemental Vitamins and Minerals for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment: JACC Focus Seminar. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb, 77 (4) 423–436

Erin D. Michos i wsp. Vitamin D, Calcium Supplements, and Implications for Cardiovascular Health: JACC Focus Seminar. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb, 77 (4) 437–449

W Journal of the American College of Cardiology (JACC) ukazały się dwa doniesienia na temat roli suplementów witamin i minerałów w prewencji i leczeniu chorób sercowo-naczyniowch.

Pierwsza meta-analiza objęła 156 badań i mniejszych meta-analiz, od ostatniego przeglądu w 2018r. dołączono 35 nowych prac.

Nie wykazano korzyści suplementów wielowitaminowych, witamin D i C i oraz wapnia. Umiarkowane korzyści sugerowane są w redukcji ryzyka udaru dla kwasu foliowego (witaminy B9) oraz kompleksu witamin B  – ryzyko względne (RR)  odpowiednio 0,79 i 0,90. Z kolei niacyna (B3) u osób stosujących statyny może zwiększać śmiertelność całkowitą (RR 1,10).

W drugiej pracy oceniono osobno dane dla witaminy D i wapnia. Te dwa suplementy, często przyjmowane razem dla zdrowia kości, nie przynoszą korzyści sercowo-naczyniowych, oceniając całość badań obserwacyjnych i randomizowanych, zwłaszcza badania  VITAL.

Czy suplementacja witaminy D pomaga w zakresie onkologii czy COVID-19, pozostaje nierozstrzygnięte.

W przypadku wapnia nie ma dedykowanych badań z kardiologicznymi punktami końcowymi, jednakże dane z innych źródeł sugerują szkody. Autorzy apelują o ostrożność w stosunku do suplementów i poleganie głównie na wapnie w pożywieniu.

Zdaniem autorów werdykt dla suplementów witaminy D zapadł: nie przynoszą korzyści dla układu krążenia w populacji ogólnej i dlatego nie powinny być przyjmowane w tym celu.

Jak piszą:

Wahadło się przesunęło, a szum wokół suplementacji witaminy D jako panaceum na wiele chorób, w tym sercowo-naczyniowych, się kończy.  Nawet korzyści z suplementacji witaminy D dla zdrowia kości w populacji ogólnej wydają się być przesadzone.

Opracowano na podstawie: JACC, 2 lutego 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Suplementacja witamin i minerałów a prewencja i leczenie chorób sercowo-naczyniowych: stan wiedzy”