Zaawansowana cukrzyca typu 2 może być chorobą uleczalną?

Geltrude Mingrone i wsp. Metabolic surgery versus conventional medical therapy in patients with type 2 diabetes: 10-year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet 2021 online

Dotychczasowe dane z badań randomizowanych na temat skuteczności operacji bariatrycznych w cukrzycy nie przekraczały 5 lat obserwacji. W the Lancet ukazała się 10 letnia obserwacja jednoośrodkowego badania prowadzonego w Rzymie.

60 chorych z zaawansowaną cukrzyca typu 2 (> 5 lat od rozpoznania; HbA1c > 7,0%: BMI ≥35 kg/m2) przydzielono losowo (1: 1: 1) do leczenia farmakologicznego, operacji ominięcia żołądkowo-jelitowego (Roux-en-Y gastric bypass – RYGB)  lub wyłączenia żółciowo-trzustkowego (biliopancreatic diversion – BPD).

Średni wiek włączonych wynosił 44 lata, BMI 44 kg/m2, HbA1c 8,6 mg%, połowę stanowili mężczyźni, również około połowa przyjmowała insulinę.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była remisja cukrzycy po 2 latach (HbA 1c <6,5% i glikemia na czczo <100 mg%  bez przyjmowania leków przez co najmniej 1 rok).  W  10 letniej obserwacji oceniano trwałość remisji cukrzycy w analizie intention to treat (ITT).

10-letnie wskaźniki remisji w analizie ITT wynosiły:

– 5,5% w grupie terapii farmakologicznej (jeden uczestnik poddany w trakcie trwania badania operacji bariatrycznej)

– 50% w  grupie  BPD

– 25%  w grupie RYGB

Uczestnicy z grup RYGB i BPD mieli mniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe, lepszą jakość życia i  mniej powikłań związanych z cukrzycą niż osoby w grupie leczonej farmakologicznie (ryzyko względne 0,07 [95% CI 0,01–0,48]).  Na koniec obserwacji utrata wagi wynosiła  29% w grupie operacji vs  4.2% przy leczeniu zachowawczym.

RYGB przy niższej skuteczności miało mniej działań  niepożądanych niż BPG (po jednym przypadku powikłań zakrzepowo-zatorowych w obu grupach, ale częściej przy BPG niedobór żelaza, osteopenia i osteoporoza, przemijająca ślepota nocna z powodu niedoboru witaminy A oraz  kamica nerkowa).

Autorzy konkludują, że chirurgia metaboliczna jest bardziej skuteczna niż konwencjonalna terapia medyczna w długoterminowej kontroli cukrzycy typu 2. Lekarze i decydenci powinni zapewnić jej odpowiednie miejsce  w leczeniu pacjentów z otyłością i cukrzycą typu 2.

Zdaniem komentatorów wyniki powinny przekonać nawet sceptycznie nastawionych klinicystów do  operacyjnego leczenia trudnej do kontroli cukrzycy.

W opinii Dr. Francesco Rubino, kierownika kliniki operacji bariatrycznych w King’s College w Londynie:

wyniki dostarczają najsolidniejszych jak dotąd dowodów naukowych,  że pełnoobjawowa cukrzyca typu 2 jest chorobą uleczalną a nie nieuchronnie postępującą i nieodwracalną.

Opracowano na podstawie Lancet, 23 stycznia 2021

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Zaawansowana cukrzyca typu 2 może być chorobą uleczalną?”