Przedłużający się COVID-19 i zespół pocovidowy – wytyczne NICE

Priya Venkatesan. NICE guideline on long COVID. Lancet Respiratory Medicine 2021 online

W Wielkiej Brytanii ukazaly sie wytyczne National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19

Wyróżniają one dwie formy  podostrej i przewlekłej postaci choroby:

– przedłużający się COVID-19 (ongoing symptomatic COVID-19) – objawy w okresie 4-12 tygodni od początku zachorowania

– zespół pocovidowy (post-COVID-19 syndrome) – objawy > 12 tygodni od zachorowania

Wśród objawów wymienia się:

0bjawy ze strony układu oddechowego: duszność, kaszel

objawy sercowo-naczyniowe: ucisk/ból w klatce piersiowej, kołatania

objawy uogólnione: zmęczenie gorączka

objawy neurologiczne: upośledzenie funkcji poznawczych („mgła mózgowa” – utrata koncentracji lub problemy z pamięcią), bóle głowy, zaburzenia snu, objawy neuropatii obwodowej (mrowienie i drętwienie), zawroty głowy, majaczenie (w starszych populacjach)

objawy żołądkowo-jelitowe: ból brzucha, nudności, biegunka, anoreksja i zmniejszony apetyt (w starszych populacjach)

objawy mięśniowo-szkieletowe: ból stawów i mięśni

objawy psychologiczne/psychiatryczne:  objawy depresji i lęku

objawy laryngologiczne: szum w uszach, ból ucha, ból gardła, zawroty głowy, utrata smaku i/lub zapachu

objawy dermatologiczny: wysypki skórne

Zalecane badania przy objawach utrzymujących się po 4 tygodniach to: pełna morfologia krwi, testy czynnościowe nerek i wątroby, białko C-reaktywne oraz test  wysiłkowy (rejestrowanie duszności, częstości akcji serca i saturacji). Badanie rentgenowskie klatki piersiowej wskazane jest u  wszystkich pacjentów do 12 tygodni po ostrym zakażeniu, jeśli utrzymują objawy ze strony układu oddechowego.

Dokument podaje także wskazówki dotyczące postępowania i monitorowania. Jest on plastyczny i będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych danych. Zalecane kluczowe obszary badań  obejmują czynniki ryzyka rozwoju zespołu, w tym jego rozpowszechnienie w różnych populacjach, klinicznie skuteczne interwencje, badania przesiewowe i naturalny przebieg choroby. Wśród trwających badań warte wyróżnienia jest  PHOSP-COVID (The Post-hospitalisation COVID-19 study), 18-miesięczna obserwacja 10 000 osób hospitalizowanych w UK z powodu COVID-19.

Opracowano na podstawie: Lancet Respiratory Medicine, 13 stycznia 2021

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Przedłużający się COVID-19 i zespół pocovidowy – wytyczne NICE”