Długoterminowe skutki COVID-19: wyniki największego i najdłuższego do tej pory badania

Chaolin Huang i wsp. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet 2021 online

Pojawiają się liczne doniesienia o długotrwałych skutkach COVID-19, jednakże do tej pory oparte były one o małe  badane grupy i krótki czas obserwacji.

W piśmie Lancet opublikowano wyniki obserwacji 1733  pacjentów chińskich po hospitalizacji w Wuhan w okresie  7 stycznia – 29 maja 2020 r. (mediana wieku 57 lat, 52% mężczyzn). Po 6 miesiącach od wypisu poddano ich szczegółowemu badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu, wykonano badania krwi oraz test 6-minutowego marszu a także u części badania obrazowe i funkcjonalne płuc.

Stwierdzono, że najczęstszymi objawami zespołu pocovidowego (post COVID-19 syndrome) były: zmęczenie lub osłabienie mięśni (63%), bezsenność (26%) oraz objawy depresyjne i/lub lękowe (23%).

Wyniki testu 6-minutowego marszu poniżej normy miało 22% – 29%, w zależności od ciężkości choroby w trakcie hospitalizacji. Analogicznie, 22% – 59% miało obniżoną zdolność dyfuzyjną płuc. Podobna zależność dotyczyła przetrwałych zmian w płucach w badaniu CT (w różnym stopniu łącznie u ponad połowy pacjentów).

U 13% pacjentów, którzy nie mieli ostrej niewydolności nerek w fazie hospitalizacji,  doszło do obniżenia eGFR (<90 mL/min/1,73 m2). Ogółem u 76% pacjentów występował co najmniej jeden objaw.

Zdaniem autorów, COVID-19 jest nową chorobą i dopiero zaczynamy rozumieć niektóre z jej długoterminowych skutków. Analiza wskazuje, że ponad trzy czwarte pacjentów odczuwa przynajmniej niektóre objawy zespołu pocovidowego. Wskazuje to na  potrzebę opieki po wypisie, szczególnie w przypadku tych, którzy doświadczają ciężkich infekcji.

Nasza praca podkreśla również znaczenie prowadzenia dalszych dłuższych badań w większych populacjach, w celu zrozumienia pełnego spektrum skutków, jakie może mieć COVID-19 u ludzi.

Opracowano na podstawie: Lancet, 5 stycznia 2021

Marcin Kargul

 

One reply on “Długoterminowe skutki COVID-19: wyniki największego i najdłuższego do tej pory badania”
  1. says: Herbert

    Wczesne włączenie leczenia p/krzepliwego!
    nawet ASA 75mg, A może w dawkach p/zapalnych?
    ale dlaczego nikt poza Maryland School of Medicine o tym nie pisze??

Komentarze wyłączone