Oszacowanie rzeczywistej chorobowości i śmiertelności z powodu COVID-19 w USA

Frederick J. Angulo i wsp. Estimation of US SARS-CoV-2 Infections, Symptomatic Infections, Hospitalizations, and Deaths Using Seroprevalence Surveys. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2033706

W JAMA Network Open opublikowano oszacowanie rzeczywistej skali COVID-19 w USA do 15 listopada 2015. Autorzy wykorzystali dane z 1 krajowego i 4 regionalnych przekrojowych badań prowadzonych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC), opartych o testy na obecność przeciwciał, łącznie u ponad 85 tysięcy osób.

Wykorzystując odpowiednie modele matematyczne oszacowane mediany przypadków wyniosły:

–  46 910 006 zakażeń SARS-CoV-2

– 28 122 752 zakażeń objawowych (COVID-19)

– 956 174 hospitalizacji

– 304 915 zgonów

A zatem do połowy listopada zakażeniu uległo  14,3% Amerykanów, w tym 8,6% miało objawy (przebieg bezobjawowy u ok. 40% zakażonych). Wśród osób z objawami 3,4% było hospitalizowanych a 1,1% zmarło.

Liczby te są wyższe niż oficjalne, potwierdzone dane CDC (10 846 373 przypadków COVID-19,  244 810 zgonów) analogicznym okresie. Wiele zakażeń objawowych nie jest raportowanych, ponieważ chorzy nie zgłaszają się po pomoc. Ponadto wydaje się, że nawet  35% zgonów z powodu COVID-19 może nie być raportowanych.

Ponieważ do osiągnięcia oporności stadnej przeciwciała muszą występować u ok. 60% populacji, w naturalny sposób jest od tego daleko, nawet przy milionach nowych infekcji każdego tygodnia.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 5 stycznia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Oszacowanie rzeczywistej chorobowości i śmiertelności z powodu COVID-19 w USA”