„Ukryte ryzyko” cukrzycy typu 2 rozpoznanej w młodym wieku – przegląd systematyczny i metaanaliza

Natalie Nanayakkar i wsp. Impact of age at type 2 diabetes mellitus diagnosis on mortality and vascular complications: systematic review and meta-analyses. Diabetologia 2020 online

Chorobowość z powodu  cukrzycy typu 2 wzrosła we wszystkich grupach wiekowych i praktycznie we wszystkich krajach w ciągu ostatnich trzech dekad. Szczególnie niepokojąca jest tendencja do zwiększania się częstości cukrzycy wśród dorosłych w wieku od 20 do 44 lat, co wynika z nadwagi i otyłości, złej diety i zmniejszającego się poziomu aktywności fizycznej.

Jednakże, w niewielu badaniach oceniano związek między wiekiem w momencie rozpoznania a późniejszymi powikłaniami cukrzycy typu 2. W piśmie Diabetologia ukazał się  przegląd 26 badań obserwacyjnych z udziałem ponad miliona osób z 30 krajów Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej.

Badacze stwierdzili, że każdy  wzrost wieku  wystąpienia/rozpoznania cukrzycy o rok  był istotnie związany z 4%, 3% i 5% zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz  powikłań makro- i mikro-naczyniowych.

Autorzy zauważają, że obecne wytyczne dotyczące leczenia mają ograniczenia, ponieważ nie identyfikują osób szczególnie wymagających  intensywnego leczenia. Ich zdaniem:

Udoskonalona stratyfikacja uwzględniająca wiek w momencie diagnozy może stanowić metodę identyfikacji osób z największym ryzykiem powikłań, które odniosłyby największe korzyści z celowanych, zindywidualizowanych schematów leczenia

Opracowano na podstawie: Diabetologia, 14 grudnia 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “„Ukryte ryzyko” cukrzycy typu 2 rozpoznanej w młodym wieku – przegląd systematyczny i metaanaliza”