Nowe wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej – co się zmieniło?

Ding Ding i wsp. Physical activity guidelines 2020: comprehensive and inclusive recommendations to activate populations. Lancet 2020;365:1780-1782

Komentarz w the Lancet omawia nowe wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia ogłoszone w listopadzie 2020 r. W porównaniu z poprzednimi z 2010 r. aktualne wytyczne zawierają kilka ważnych zmian:

-przedstawiono dowody na dodatkowe korzyści zdrowotne, takie jak poprawa zdrowia kognitywnego i psychicznego, jakości życia związanej ze zdrowiem oraz snu

– po raz pierwszy na poziomie globalnym wytyczne zawierają szczegółowe zalecenia dla kobiet w ciąży i połogu oraz osób z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością

– wytyczne zmieniły spojrzenie na kumulowanie się aerobowej aktywności fizycznej – zniesiono poprzedni wymóg 10-minutowego minimalnego czasu trwania ciągłej aktywności w myśli zasady „jakaś aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna”

-wreszcie, wytyczne WHO 2020 podkreślają znaczenie skrócenia czasu siedzenia, co jest zgodne z rosnącym zainteresowaniem skutkami zdrowotnymi siedzącego trybu życia

Wytyczne aktywności fizycznej ewoluowały przez dekady gromadzenia dowodów, syntez i aktualizacji (podsumowane na rycinie w artykule).. Wczesne zalecenia koncentrowały się na ciągłych intensywnych ćwiczeniach aerobowych, głównie w celu poprawy wydolności krążeniowo-oddechowej lub dla rehabilitacji kardiologicznej. Wraz z rosnącą liczbą dowodów na korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, takiej jak chodzenie, wytyczne stały się bardziej zorientowane na zdrowie publiczne, a uwaga została przeniesiona z ćwiczeń, które są zaplanowane i zorganizowane, na aktywność fizyczną, która może być częścią codziennego życia.

Ogólnie rzecz biorąc, wytyczne dotyczące aktywności fizycznej zmieniły się z treningu fizycznego na aktywny tryb życia.

Nacisk na wykonywanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej (nawet stanie zamiast siedzenia)  ma na celu umożliwienie nieaktywnym osobom czerpania korzyści z aktywności fizycznej, nawet jeśli zalecany zakres docelowy (tj. 75–150 minut tygodniowo intensywnej aktywności fizycznej lub 150–300 min tygodniowo aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności) jest postrzegany jako poza zasięgiem. Ta wiadomość jest szczególnie istotna podczas pandemii COVID-19, ponieważ lockdown i dystansowanie fizyczne nałożyły dodatkowe bariery dla aktywności fizycznej.

Opracowano na podstawie: Lancet 5 grudnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej – co się zmieniło?”