Najważniejsze wydarzenia w medycynie w 2020 r. według portalu Medscape

Deborah Flapan; Emily Berry. The Year in Medicine 2020: News That Made a Difference. Medscape |

W serwisie Medscape zamieszczono listę najważniejszych wydarzeń/doniesień medycznych  w 2020 r. Lista dotyczy głównie USA, ale ma wymiar uniwersalny, zdominowana jest przez COVID-19, gdzie wymieniono:

– tysiące zgonów pracowników opieki zdrowotnej oraz problemy z zapewnieniem środków ochrony w szpitalach

– niedostateczną liczbę i jakość testów

– ograniczenia w opiece nad pacjentami z innymi chorobami (np. zmniejszenie przyjęć z powodu zawału o 23% i udaru o 20%)

– nierówności etniczne i rasowe w zakresie opieki zdrowotnej

– szybkie stworzenie rejestrów chorych na COVID-19 – jak AHA COVID-19 CVD registry czy ASCO Survey on COVID-19 in Oncology Registry

– rozwój telemedycyny

– wirtualne kongresy i konferencje, co może być trwałym efektem pandemii

Inne tematy to:

– najwyższe w historii kary dla firmy farmaceutycznej (8,3 mld$) za udział w wywołaniu epidemii nadużywania leków opioidowych

– stanowisko American Cancer Society „najlepiej nie spożywać w ogóle alkoholu”

– przełomowy rok dla inhibitorów SGLP2 – nowe badania w niewydolności serca i przewlekłej  chorobie nerek

– rejestracja leku Palforzia, doustnej immunoglobuliny w leczeniu alergii na orzeszki ziemne

– wycofanie z rynku lokarseryny, leku stosowanego w farmakologicznym leczeniu otyłość, z powodu podejrzeń o możliwe działanie kancerogenne

– wycofania partii metforminy i ranitydyny z powodu zanieczyszczeń

Opracowano na podstawie: Medscape, 8 grudnia 2020

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Najważniejsze wydarzenia w medycynie w 2020 r. według portalu Medscape”