Media społecznościowe a kardiologia – aktualny stan wiedzy

Ricardo Ladeiras-Lopes i wsp. Social media in cardiovascular medicine: a contemporary review. Eur Heart J Digital Health 2020;1 10-19

Z internetu korzystają na świecie 4 miliardy osób (53%) populacji, w tym z mediów społecznościowych 3,3 miliarda (42%). Najpopularniejsze media to Facebook (2,4 mld), YouTube (1,9 mld), WhatsApp (1,6 mld), Instagram (1 mld), Twitter (330 mln) i Linkedin (303 mln). Artykuł omawia ich zastosowanie w szeroko pojętej medycynie, podając różne interesujące dane liczbowe.

W ostatnich latach media społecznościowe zyskały potężny wpływ,w coraz większym stopniu oddziałują zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe większości populacji, w tym osób zaangażowanych w opiekę zdrowotną.

Chociaż początkowo ostrożni, pracownicy służby zdrowia  są coraz częściej obecni na platformach mediów społecznościowych, w celu wyszukiwania informacji medycznych i naukowych, śledzenia spotkań naukowych, omawiania indywidualnych przypadków klinicznych ze współpracownikami oraz nawiązywania kontaktów z pacjentami.

Zwłaszcza młodzi specjaliści  postrzegają media społecznościowe jako integralny element komunikacji, nawiązywania kontaktów i bycia na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Chociaż media społecznościowe zapewniają środki do szybkiej, interaktywnej i dostępnej komunikacji bez granic geograficznych, ich wykorzystanie ma ograniczenia, a potencjalne zagrożenia nie zawsze są jasno rozumiane. Obawy związane z zarządzaniem obejmują brak rygorystycznej kontroli jakości informacji i oraz ryzyko nieumyślnego naruszenia poufności danych pacjenta.

Chociaż należy wziąć pod uwagę potencjalne problemy, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych jest korzystnym uzupełnieniem tradycyjnych sposobów uzyskiwania i rozpowszechniania edukacji medycznej i naukowej. Pracownicy służby zdrowia i organizacje powinny rozważyć aktywne zaangażowanie się w media społecznościowe, aby równoważyć niesprawdzone i fałszywe informacje.

Na podkreślenie zasługuje czołowa pozycja European Society od Cardiology w rankingu hasztagów, w tym dotyczących kongresów naukowych.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal – Digital Health, listopad 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Media społecznościowe a kardiologia – aktualny stan wiedzy”