Glikemia przy przyjęciu do szpitala silnym i niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu w COVID-19

Francisco Javier Carrasco-Sánchez i wsp. Admission hyperglycaemia as a predictor of mortality in patients hospitalized with COVID-19 regardless of diabetes status: data from the Spanish SEMI-COVID-19 Registry. Ann Med. 2021 Dec;53(1):103-116

W Annals of Medicine opublikowano wyniki dużego obserwacyjnego badania z Hiszpanii. Retrospektywnie analizowano dane 11 312 osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 w 109 szpitalach.

Średni wiek badanych wynosił 67 lat, 57% stanowili mężczyźni, 19% miało uprzednio rozpoznaną cukrzycę. Zmarło w trakcie hospitalizacji 2289 osób (20%).

Wskaźniki śmiertelności dla przedziałów glikemii przy przyjęciu (<140 mg/dL, 140–180 mg/dL i >180 mg/dL) wyniosły odpowiednio: 15.7%, 33.7%  oraz 41.1%, (p<.001). Po skorygowaniu o wiek, rozpoznanie cukrzycy, nadciśnienie i inne czynniki zakłócające, hiperglikemia była niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu, a także konieczności wentylacji mechanicznej i przyjęcia na OIOM.

Autorzy formułują następujące kluczowe przesłanie:

Badania przesiewowe w kierunku hiperglikemii u pacjentów bez rozpoznanej cukrzycy oraz wczesne leczenie hiperglikemii powinny być obowiązkowe w postępowaniu z pacjentami hospitalizowanymi z powodu COVID-19.

Nie należy zapominać o oznaczeniu glikemii u wszystkich pacjentów przy przyjęciu, niezależnie od wcześniejszej cukrzycy w wywiadzie.

Opracowano na podstawie: Annals of Medicine, 4 listopada 2020

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Glikemia przy przyjęciu do szpitala silnym i niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu w COVID-19”