Blisko co piaty pacjent z COVID-19 w USA otrzymał diagnozę psychiatryczną w ciągu późniejszych trzech miesięcy

Taquet M, Luciano S, Geddes JR, Harrison PJ. Bidirectional associations between covid-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 covid-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry 2020 online

Powszechnie przewidywano negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego, ale problem ten nie został  dotychczas dokładnie oszacowany. W Lancet Psychiatry opublikowano pracę badaczy z Uniwersytetu w Oksfordzie, poświęconą temu zagadnieniu.

Badanie kohortowe objęło zanonimizowane dane elektroniczne  blisko 70 milionów osób z federalnej sieci TriNetX Analytics Network, obejmującej 54 organizacje opieki zdrowotnej w USA. Spośród tych osób 64 354  pomiędzy 20 stycznia a 1 sierpnia 2020 r. miało postawioną diagnozę COVID-19.

Pomiędzy 19 i 90 dniem od rozpoznania COVID-19, 18,1% z nich miało także diagnozę zaburzenia psychicznego (F20–F48), w tym 5,8% miało taką diagnozę pierwszy raz w życiu. Wskaźnik ten dobranych kohortach kontrolnych bez COVID-119 wynosił 2,5-3,4%.

Najczęściej występowały zaburzenia lękowe, bezsenność oraz otępienie, które po raz pierwszy rozpoznano u u 1,6: pacjentów z  COVID-19. Nieco rzadsze były zaburzenia nastroju.

Z drugiej strony, osoby z uprzednio rozpoznanym zaburzeniem psychicznym częściej zapadały na COVID-19 (współczynnik ryzyka 1,6; P<0.0015), nawet  po uwzględnieniu innych czynników ryzyka infekcji. Mógł za to odpowiadać styl życia (palenie, nieprzestrzeganie zaleceń dystansowania społecznego) ale też stan prozapalny opisywany w niektórych zaburzeniach psychicznych.

Zdaniem autorów, pilnie potrzebne są prospektywne badania kohortowe i długoterminowe obserwacje, dla potwierdzenia i uzupełnienia  wyników badania. Ponadto należy rozważyć wzmożoną obserwację psychiatryczną w przypadku pacjentów, którzy przeżyli COVID-19. Wreszcie, podczas oceny pacjenta z objawami COVID-19 warto przeanalizować jego historię psychiatryczną.

Opracowano na podstawie:Lancet Psychiatry, 9 listopada 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Blisko co piaty pacjent z COVID-19 w USA otrzymał diagnozę psychiatryczną w ciągu późniejszych trzech miesięcy”