Ilu Amerykanów zgadza się na szczepienie przeciwko COVID-19?

R J Reinhart. More Americans Now Willing to Get COVID-19 Vaccine. Gallup

Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym przez instytut Gallupa w dniach 19.10-01.11.2020,  zgodę na szczepienie („jeśli dziś byłaby dostępna bezpłatna szczepionka, zatwierdzona przez FDA ”) wyraziło 59% reprezentatywnej próby badanych. Jest to wzrost w porównaniu z 50% we wrześniu.

Warto zauważyć, że badanie przeprowadzono jeszcze przed ogłoszeniem przez firmy farmaceutyczne komunikatów o korzystnych wynikach badań (Pfizer i BioNTech  9.11,  Moderna 16.11).

W artykule podany jest rozkład odpowiedzi „tak” i „nie” w zależności od płci, wieku, rasy/grupy etnicznej, poziomu edukacji, regionu zamieszkania i zapatrywań politycznych.

A zatem pomimo postępu, nadal czterech na dziesięciu Amerykanów nie wyraża zgody na szczepienie. Osoby  zajmujące się zdrowiem publicznym stoją w obliczu trudnej sytuacji, jeśli chodzi o przekonanie dużej części społeczeństwa. Najczęstsze podawane przyczyny to:  pośpiech w opracowaniu szczepionek (37%), brak pewności co do jej bezpieczeństwa (26%), brak zaufania do szczepionek ogółem (12%). 15% niezgadzających  się dzisiaj na szczepienie obawia się, że polityzacja całego procesu może odbijać się na bezpieczeństwie szczepionek.

Zdaniem Dr. Anthony’ego Fauciego, dyrektora National Institute of Allergy and Infectious Diseases, szczepionki mogą być dostępne dla kluczowych pracowników (jak służba zdrowia) pod koniec tego roku, a dla ogółu populacji w drugim kwartale 2021.

Opracowano na podstawie: Gallup, 17 listopada 2020

0 replies on “Ilu Amerykanów zgadza się na szczepienie przeciwko COVID-19?”