Styl życia matki jest czynnikiem rokowniczym, w jakim wieku wystąpią choroby sercowo-naczyniowe u potomstwa

James M. Muchira i wsp. Parental cardiovascular health predicts time toonset of cardiovascular disease in offspring. Eur J Prev Cardiol. 2020 online (dostępny pełen tekst)

Wcześniejsze badania wykazały, że rodzice wpływają na zdrowie potomstwa zarówno poprzez geny, jak i wspólne środowisko/styl życia.  Pojawiła się nowa praca, oceniająca związek zdrowia sercowo-naczyniowego rodziców z wiekiem, w jakim rozpoznano u ich dzieci  choroby sercowo-naczyniowe.

Na podstawie Framingham Heart Study  analizowano dane 1989 potomków oraz ich rodziców.  Potomstwo włączono do badania w średnim wieku 32 lat i obserwowano przez 46 lat (1971-2017).

Zdrowie sercowo-naczyniowe matek i ojców oceniano na podstawie siedmiu czynników: niepalenia, zdrowej diety, aktywności fizycznej, prawidłowych: wskaźnika masy ciała, ciśnienia krwi, stężenia cholesterolu i glukozy we krwi. Wyróżniono trzy kategorie zdrowia sercowo-naczyniowego: zły (0 do 2 czynników), średni (3 do 4) i idealny (5 do 7).

Oceniano powiązania między każdą parą, tj. matka-córka, matka-syn, ojciec-córka i ojciec-syn.

Potomstwo matek o idealnym zdrowiu sercowo-naczyniowym przeżyło o dziewięć lat dłużej bez chorób układu krążenia niż potomstwo matek o złym (odpowiednio 27 i 18 lat). Zły stan układu sercowo-naczyniowego u matki wiązał się z dwukrotnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia wczesnej choroby sercowo-naczyniowej u dziecka. Synowie byli bardziej dotknięci niezdrowym stylem życia matki niż córki.  Zdrowie serca ojców nie miało statystycznie istotnego wpływu na długość życia bez chorób sercowo-naczyniowych u potomstwa .

Zdaniem autorów wpływ zdrowia matek to prawdopodobnie połączenie stanu zdrowia podczas ciąży i środowiska we wczesnym okresie życia dziecka. Cukrzyca  i nadciśnienie w  ciąży to uznane czynniki ryzyka dla dzieci w późniejszym wieku,  ponadto kobiety są często głównymi opiekunami i głównym wzorem do naśladowania w zakresie zachowań  zdrowotnych.

W opinii autorów optymalizacja zdrowia sercowo-naczyniowego kobiet w wieku rozrodczym i matek z małymi dziećmi może potencjalnie przerwać międzypokoleniowy cykl chorób układu krążenia.

Interwencje rodzinne powinny mieć miejsce w czasie ciąży i na bardzo wczesnym etapie życia dziecka …  Przykładowo mogą to być łączone dla matek i dzieci programy ćwiczeń fizycznych i poprawy diety.

Opracowano na podstawie: escardio, 5 listopada 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Styl życia matki jest czynnikiem rokowniczym, w jakim wieku wystąpią choroby sercowo-naczyniowe u potomstwa”