Miana przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 szybko się zmniejszają, ale to nie powód do niepokoju

Ricki Lewis. Waning COVID-19 Antibodies Expected, No Cause for Alarm. Data Show Robust T-Cell Response. Medscape

W ostatnich miesiącach często pojawiają  się w mediach niepokojące doniesienia, że miano przeciwciał przeciwko COVID-19 szybko spada. Jednak autorzy artykułu w serwisie Medscape uspokajają, że jest to  raczej oczekiwane zjawisko i nie dowodzi osłabienia odporności.

Badacze i klinicyści używają przeciwciał jako miernika odpowiedzi immunologicznej, ponieważ są one znacznie łatwiejsze do oznaczenia niż limfocyty T, które (w uproszczeniu) kierują odpowiedzią i stymulują limfocyty  B do produkcji przeciwciał.

Obie składowe odporności szybko reagują na infekcję wirusową. Komórki T CD4 („pomocnicze”) są aktywowane w drugim dniu infekcji i stymulują  limfocyty B do wytwarzania przeciwciał przeciwko czynnikowi zakaźnemu.

Liczba komórek T  osiąga szczyt w drugim tygodniu i zmniejsza się w okresie do 100 dni.  W zakażeniach SARS-CoV-2, aktywowane limfocyty B pojawiają się nieco później, wydzielając przeciwciała IgA i IgM 5 do 7 dni po zakażeniu, a przeciwciała IgG 7 do 10 dni po wystąpieniu objawów. Miana IgA i IgM zmniejszają się do średnio 28 dni, IgG do średnio 49 dni.

Na podstawie badań nad SERS i MERS można założyć, że odporność bezpośrednio związana z przeciwciałami jest przejściowa, natomiast zawiązana  z limfocytami T trwalsza.  W SARS i MERS pewne markery odporności humoralnej i komórkowej utrzymywały się od 2 do 3 lat.

Minęło za mało czasu od początku pandemii, aby dokładnie ocenić odpowiedź limfocytów T na SARS-CoV-2, ale wstępne wyniki  brytyjskiego Coronavirus Immunology Consortium wskazują na  istotną odpowiedź komórek T na peptydy wirusowe po  6 miesiącach wśród 100 osób z bezobjawowym lub łagodnym/umiarkowanym COVID-19.

Na razie  testy oznaczające odpowiedź limfocytów T nie staną się szeroko dostępne,  badania nad nimi trwają.

Jak podsumował immunolog  Dawn Jelley-Gibbs, PhD (Taconic Biosciences, New York) klinicyści mogą uspokajać pacjentów, że:
Chociaż  po eliminacji czynnika patogennego odpowiedź immunologiczna wydaje się być uśpiona, to po ponownej ekspozycji  reaguje szybciej i dłużej.
Opracowano na podstawie: Medscape, 4 listopada 2020
Marcin Kargul
0 replies on “Miana przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 szybko się zmniejszają, ale to nie powód do niepokoju”