Czy operacji bariatryczne wydłużają życie?

Lena M.S. Carlsson i wsp. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med 2020; 383:1535-1543

Uprzednie badania wykazały, że operacje bariatryczne powodują trwałą utratę wagi i zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów, co prowadzi do niższej śmiertelności. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu przekłada się to na wydłużenie oczekiwanej długości życia.

W  New England Journal of Medicine (NEJM) opublikowano wyniki badania osób otyłych w Szwecji (Swedish Obese Subjects study, SOS), które rozpoczęło się w 1987 r. i jest prowadzone przez na Uniwersytecie w Göteborgu.

Badanie objęło 2 007 dorosłych pacjentów, którzy przeszli operację bariatryczną, oraz grupę kontrolną 2 040 osób poddanych konwencjonalnemu (niechirurgicznemu) leczeniu otyłości. Uwzględniono również reprezentatywną grupę odniesienia 1 135 osób z populacji ogólnej. Mediana obserwacji wyniosła 20-24 lata.

W trakcie obserwacji zmarło w grupie interwencji i kontrolnej odpowiednio 22,8% i 26,4% pacjentów. Wśród osób, które przeszły operację, szacowana średnia długość życia była o 3 lata dłuższa niż osób leczonych niechirurgicznie, ale o 5,5 roku krótsza niż w populacji ogólnej. Pooperacyjna śmiertelność 90-dniowa wyniosła 0,2%.

Główna badaczka, Dr. Lena Carlsson  przypomina, że są to wartości średnie i że każdy, kto ma operację, żyje trzy lata dłużej.

Wciąż tylko niewielka część pacjentów kwalifikujących się do operacji ją przechodzi. Ważne jest, aby pacjenci uzyskali odpowiednie informacje dla świadomego wyboru przy rozważaniu leczenia otyłości. Po operacji bardzo istotne jest właściwe monitorowanie pacjentów.

Zdaniem Dr. Carslon:

„Od dawna wiadomo, że otyłość skraca średnią długość życia o około pięć do dziesięciu lat. Z naszych badań wynika, że ​​operacja bariatryczna wydłuża ją o trzy lata. Ale nawet po operacji pacjenci nadal mają krótszą oczekiwaną długość życia niż ogół populacji”.

Opracowano na podstawie: NEJM, 15 października 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Czy operacji bariatryczne wydłużają życie?”