Nowe amerykańskie wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2020; 142; suppl2: S337 (dostępny pełen tekst)

W Circulation opublikowano nowe wytyczne American Heart Association  dotyczące Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO) oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia. Nowa tematyka to postępowanie w nagłych przypadkach związanych z opioidami, omówienie nierówności zdrowotnych oraz nacisk na powrót do zdrowia fizycznego, społecznego i emocjonalnego po resuscytacji.

Autorzy podkreślają, że od 2004 r. nastąpiła istotna poprawa rokowania w szpitalnych zatrzymaniach krążenia (ZK), natomiast w przypadkach pozaszpitalnych nie jest ona znacząca.

Wśród zaleceń dotyczących tych ostatnich podkreśla się m.in, że:

– Zaktualizowane dowody z analizy ponad 12 500 pacjentów potwierdzają znaczenie jakości uciskania klatki piersiowej. Należy je wykonywać  na głębokość co najmniej  5 cm dla przeciętnej osoby dorosłej (ale nie więcej niż 6 cm) z częstością  100 – 120 / min.

– Wyniki przeglądu systematycznego  wskazują korzyści rozpoczynania RKO przez świadków  nawet przy niepotwierdzonym, przypuszczalnym ZK, ponieważ ryzyko szkody dla pacjenta jest niewielkie, nawet gdy w rzeczywistości nie ma ZK

– Defibrylacja podwójna sekwencyjna (niemal  jedno-czasowe dostarczenie wyładowania z dwóch defibrylatorów) w sytuacji oporności na standardową defibrylację może przynieść korzyści, ale nie jest to jeszcze jednoznacznie wykazane

– Nowe dowody wskazują na przewagę dostępu dożylnego (IV) nad doszpikowym (IO), ten drugi  można rozważyć, jeśli próby uzyskania dostępu IV nie powiodły się lub są niewykonalne

– w 2 randomizowanych badaniach klinicznych podanie adrenaliny zwiększało częstość przywrócenia spontanicznego krążenia krwi  i przeżycie. W przypadku zatrzymania krążenia z rytmem nie będącym wskazaniem do  defibrylacji, uzasadnione jest podanie adrenaliny tak szybko, jak to możliwe. Przy ZK ze wskazaniem do defibrylacji uzasadnione może być podanie adrenaliny po niepowodzeniu wstępnych prób defibrylacji

Opracowano na podstawie: Circulation, 20 października 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe amerykańskie wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej”