Palenie – najdłuższa i najbardziej śmiercionośna epidemia

Robert R. Redfield i wsp. Redoubling Efforts to Help Americans Quit Smoking — Federal Initiatives to Tackle the Country’s Longest-Running Epidemic. N Engl J Med 2020; 383:1606-1609

Ostatnio wiele uwagi zwróciły doniesienia o uszkodzeniach płuc związanych ze stosowaniem e-papierosów i innych urządzeń elektronicznych do wapowania/chmurzenia (ang.  EVALI, E-Cigarette or Vaping-Associated Lung Injury). Tym  niemniej, to konwencjonalne papierosy stanowią w dalszym ciągu największy problem zdrowotny.

Palenie jest czołową przyczyną chorób i zgonów możliwych do uniknięcia i kosztuje w USA 300 miliardów $ rocznie. Obecnie pali w tym kraju 13,7% dorosłej populacji, co stanowi odsetek najniższy od 1965 r., od kiedy prowadzone są statystyki.

Tym niemniej są to nadal  34 miliony osób, z których połowa umrze przedwcześnie – palenie jest przyczyną co piątego zgonu USA a 16 milionów obywateli żyje z chorobą spowodowaną przez palenie.

Większość dorosłych palących pragnie rzucić nałóg. Próby rzucenia podejmuje połowa z nich, często wielokrotnie. Mniej niż 10% czyni to z powodzeniem każdego roku.

Należy wzmóc wysiłki, aby zwiększyć liczbę prób rzucenia palenia i prawdopodobieństwo sukcesu każdej próby. Uzależnienie od tytoniu jest chorobą przewlekłą, nawracającą i powinno być odpowiednio leczone. Klinicyści powinni zachęcać pacjentów, aby próbowali rzucić palenie oraz oferować im porady i wsparcie.

Bardzo istotną rolę odgrywają działania takie jak prawne regulacje antynikotynowe, wzrost ceny papierosów i kampanie edukacyjne. Artykuł w NEJM omawia różnorodne inicjatywy antynikotynowe, jak Cancer Center Cessation Initiative, Million Hearts Tobacco Cessation Change Package czy kampania  „Every Try Counts”

Zdaniem autorów, tę wojnę można wygrać. Trzech na pięciu dorosłych Amerykanów, którzy kiedykolwiek palili, rzuciło palenie. Najwyższy czas, abyśmy uznali palenie za to, czym jest – najdłużej trwającą i najbardziej śmiercionośną epidemię.

Opracowano na podstawie: New England Journal of Medicine, 22 października 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Palenie – najdłuższa i najbardziej śmiercionośna epidemia”