Naukowe i etyczne zasady planowanych szczepień przeciwko COVID-19 w USA

Beth P. Bell i wsp. Scientific and Ethical Principles Underlying Recommendations From the Advisory Committee on Immunization Practices for COVID-19 Vaccination Implementation. JAMA 2020 online

W JAMA omówiono naukowe i etyczne zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w USA. Liczba dostępnych dawek będzie  początkowo ograniczona, co wymagać będzie  stopniowego wdrażania szczepień.

Faza 1a obejmie personel medyczny, narażony na kontakt z chorymi lub materiałami zakaźnymi, w tym także w domach opieki, aptekach, opiece domowej. Szacunkowo w USA jest to 20 milionów osób.

Faza 1b obejmie:

– kluczowych, niezbędnych pracowników innych niż medycznych (essential workers) – ok. 60 milionów osób, których praca jest niezbędna dla utrzymania  infrastruktury krytycznej (żywność i rolnictwo, transport, edukacja i egzekwowanie prawa)

– osoby z chorobami współistniejącymi (np. otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe) – ok. 100 milionów

– osoby w wielu 65 i więcej lat – ok. 53 miliony

Grupy częściowo się pokrywają, ocenia się że obie fazy dotyczą ok. 200 milionów osób. Tylu dawek prawdopodobnie nie będzie na początku, co może wymagać  dalszych, bardziej szczegółowych wytycznych.

Opracowano na podstawie: JAMA, 22 października 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Naukowe i etyczne zasady planowanych szczepień przeciwko COVID-19 w USA”