Pandemia – okazja do zredefiniowania profilaktyki

Daniel M. Horn, Jennifer S. Haas. Covid-19 and the Mandate to Redefine Preventive Care.    N Engl J Med 2020; 383:1505-1507 (dostępny pełen tekst)

Już przed Covid-19 wielu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w USA uważało, że rutynowe coroczne badania zdrowych pacjentów nie mają uzasadnienia EBM. Wizyta taka często polega na odznaczaniu kratek w formularzu, fizykalnym badaniu „od stóp do głowy” i zlecaniu rutynowych badań laboratoryjnych.

Wielu klinicystów sens takich spotkań widziało bardziej w nawiązaniu/utrzymaniu relacji z pacjentem oraz przeglądzie pod kątem kluczowych profilaktycznych badań przesiewowych (klasy A lub B) wg U.S. Preventive Services Task Force – obecnie lista ta liczy 25 pozycji i rośnie.

Zdaniem autorów artykułu z JAMA, poza niską efektywnością, system utrwalał nierówności społeczne. Obecne okoliczności są okazją do wprowadzenia alternatywnych rozwiązań w zakresie profilaktyki.

Proponują oni:

– rejestry kliniczne, które identyfikują zalecane dla danego pacjenta działania profilaktyczne,
– coroczną wysyłkę zestawów profilaktycznych obejmujących domowe testy (np. immunochromatograficzne badanie krwi utajonej, oznaczenia lipidów i HbA1c, samodzielne testy HPV),
– wirtualne spotkania z lekarzem aby przeanalizować zalecenia, zaangażować się we wspólne podejmowanie decyzji (np. skrynig w kierunku raka płuc, okresy między mammografią czy kontrowersyjne badania przesiewowe w kierunku raka prostaty), omówić wszelkie niepokojące wyniki i zaplanować niezbędne interwencje.

W swoim ośrodku autorzy wdrożyli kompleksowy rejestr zalecanych i wykonanych działań profilaktycznych klas A i B dla około 250 000 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej we wschodnim Massachusetts.

Opracowano na podstawie: New England Journal of Medicine, 15 października 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Pandemia – okazja do zredefiniowania profilaktyki”