Transmisja SARS-CoV-2: czynniki związane z wirusem, gospodarzem i środowiskiem. Podsumowanie wiedzy

Meyerowitz EA i wsp. Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors. Ann Intern Med 2020 online 

W Annals of Internal Medicine opublikowano podsumowanie wiedzy na temat transmisji SARS-CoV-2, omówione również w serwisie Practice Update Najważniejsze informacje:

Żywotność wirusa w środowisku:

– żywy wirus był izolowany do 3 godzin w aerozolu, do 72 godzin na powierzchniach (najdłużej na tworzywach sztucznych i stali nierdzewnej)

– wirus jest stabilny w niższych temperaturach, szybko dezaktywowany w temperaturach ≥ 70 stopni C

Czynniki związane z wirusem i gospodarzem wpływające na transmisję:

– podatność jest mniejsza u dzieci w wieku poniżej 10 lat

– zwiększona transmisja występuje w przypadku mutacji D614G

Tryby transmisji:

– najpowszechniejsza jest transmisja drogą oddechową przez kropelki

– istotna jest odległość  i czas trwania kontaktu –  większe krople (≥ 5 µm) spadają w odległości około 1,8 m

– ważne są cyrkulacja powietrza i wentylacja

– nie wykazano przenoszenia drogą płciową, przez fekalia i krew

– transmisja przez przedmioty nie jest bezpośrednio udowodniona ale  higiena i odkażanie rąk wiążą się z niższą transmisją

– SARS-CoV-2 replikuje się u kotów i fretek, ale nie ma dowodów na transmisję ze zwierząt na ludzi

– rzadko występuje transmisja pionowa (z matki na dziecko w czasie ciąży)

Okres zakaźności:

– okres inkubacji osobniki wynosi średnio  5,2 dnia

– osoby z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami rzadko rozsiewają żywego wirusa po 10 dniach

– rozsiewanie jest silniejsze przez osoby z ciężkimi objawami i / lub hospitalizacją

Dynamika transmisji w populacji:

– rozprzestrzenianie się w populacji jest niejednorodne: niektóre osoby  (superroznosiciele, superspreaders) zarażają wiele innych; większość           zaraża w ograniczonym zakresie

– transmisja w gospodarstwach domowych jest stosunkowo wysoka

Opracowano na podstawie: Annals of Internal Medicine, 17 września 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Transmisja SARS-CoV-2: czynniki związane z wirusem, gospodarzem i środowiskiem. Podsumowanie wiedzy”