COVID-19: wzrost całkowitej liczby zgonów w USA i innych krajach, koszty, konsekwencje dla zdrowia psychicznego

Howard Bauchner, Phil B. Fontanarosa. Excess Deaths and the Great Pandemic of 2020. JAMA 2020 online (dostępny pełen tekst)

Nowe doniesienia  w JAMA zawierają m.in. zaktualizowane dane szacunkowe dotyczące śmiertelności związanej z pandemią COVID-19 w USA. W okresie od 1 marca do 1 sierpnia 2020 r. odnotowano w tym kraju 1 336 561 zgonów niezależnie od przyczyny,  co oznacza wzrost o 20% w stosunku do przewidywań i stanowi 225 530 dodatkowych zgonów  (exces mortality). Około 67% tych dodatkowych zgonów było bezpośrednio związanych z COVID 19, ale nadmierne zgony przypisywane innym przyczynom również mogły mieć związek z pandemią (odnotowano istotny wzrost zgonów z powodów kardiologicznych i choroby Alzheimera).

W innym doniesieniu  porównano USA z bogatymi z krajami OECD. Stwierdzono, że od początku pandemii najwięcej nadmiernych zgonów na 100 000 mieszkańców wystąpiło w Hiszpanii (102,2), UK (94,5) i USA (71,6). Dużo takich zgonów wystąpiło także w Belgii, Holandii, Francji i Szwecji, natomiast w krajach takich jak Norwegia, Dania czy Kanada wzrost był nieistotny.

W całym 2020 r. w USA może wystąpić 400 000 nadmiernych zgonów, co znacznie przekracza liczbę poległych Amerykanów  na wojnach w Korei i Wietnamie i jest zbliżone do liczby ofiar II Wojny Światowej.

Inne nowe doniesienia poświęcone są kwestiom zdrowia psychicznego, finansów i nierówności zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w aspekcie pandemii.

Należy wziąć pod uwagę, że każda śmierć ma wpływ na  około 9 członków rodziny, na przykład z powodu przedłużającej się żałoby lub objawów zespołu stresu pourazowego. Innymi słowy, około 3,5 miliona ludzi może mieć poważne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego. Nie obejmuje to tysięcy pracowników służby zdrowia w szpitalach i domach opieki.

COVID-19 stanowi największe zagrożenie dla dobrobytu, jaki Stany Zjednoczone napotkały od czasu Wielkiego Kryzysu. Autorzy oszacowali całkowity koszt finansowy pandemii – związany z ekonomią i kosztami medycznymi – na poziomie 16 bilionów dolarów, czyli około 90% rocznego produktu krajowego brutto (PKB) USA.

Opracowano na podstawie: JAMA, 12 października 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19: wzrost całkowitej liczby zgonów w USA i innych krajach, koszty, konsekwencje dla zdrowia psychicznego”