COVID-19 – wpływ na profilaktykę i leczenie chorób przewlekłych w opiece podstawowej. Dane z USA

G. Caleb Alexander i wwsp. Use and Content of Primary Care Office-Based vs Telemedicine Care Visits During the COVID-19 Pandemic in the US. JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2021476 (dostępny pełen tekst)

Pandemia COVID-19 zmniejszyła liczbę kontaktów pacjentów z podstawową opieka zdrowotną oraz zmieniła sposób – teleporady w znacznym stopniu zastąpiły wizyty osobiste. Istotne jest, jak wpłynęło to na profilaktykę i terapię w przypadku chorób przewlekłych.

A JAMA Network Open opublikowano analizę tego zagadnienia na podstawie danych z reprezentatywnego audytu opieki ambulatoryjnej przeprowadzanego co kwartał w USA (IQVIA National Disease and Therapeutical Index).

W drugim kwartale 2020 r. całkowita liczba porad w podstawowej opieki zdrowotnej (włączając telewizyty)  zmniejszyła się o 21,4%, a liczba wizyt w gabinecie spadła o 50,2% w porównaniu ze średnią odwiedzin w II kwartale 2018 i 2019 roku. Jednocześnie liczba wizyt telemedycznych wzrosła z zaledwie 1,1% wszystkich wizyt w II kwartale 2018 i 2019 roku do 4,1% w pierwszym kwartale 2020 roku i do 35,3% w II kwartale 2020 roku.

Autorzy podają, że w II kwartale tego roku łączna liczba wizyt z oceną ciśnienia spadła o 50,1%, a liczba wizyt, na których oceniano poziom cholesterolu  o 36,9% w porównaniu z II kwartałem 2018 i 2019 roku. Liczba wizyt, podczas których lekarze przepisywali nowe leki hipotensyjne lub obniżające poziom cholesterolu, zmniejszyła się o 26% w drugim kwartale 2020 r. w porównaniu z tymi samymi okresami w poprzednich 2 latach. Liczba wizyt, podczas których takie recepty były odnawiane, spadła o 8,9%.

Porównując teleporady z wizytami osobistymi w II kwartale 2020 roku, autorzy stwierdzili istotną różnicę. Ciśnienie tętnicze oceniano podczas 69,7% wizyt w gabinecie w porównaniu z 9,6% w przypadku telemedycyny. Podobnie stężenie lipidów oceniano podczas 21,6% wizyt w gabinecie w porównaniu z 13,5% spotkań telemedycznych.

A zatem pandemia wiąże się ze znacznym spadkiem łącznej liczby udzielanych świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pomimo dużego wzrostu wykorzystania telemedycyny. Ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego takich jak ciśnienie krwi i stężenie lipidów spadła z powodu mniejszej liczby wizyt ogółem i rzadszych oznaczeń podczas telewizyt.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 2 października 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19 – wpływ na profilaktykę i leczenie chorób przewlekłych w opiece podstawowej. Dane z USA”