Hospitalizacje z powodów sercowo-naczyniowych, prewencja zakażeń COVID-19 i aktywność wirusa grypy – wzajemne zwiazki

Peder L. Myhre. Cardiovascular Hospitalizations, Influenza Activity, and COVID-19 Measures. Circulation. 2020;142:1302–1304 (dostępny pełen tekst)

Podczas aktualnej pandemii pojawiło się  wiele doniesień  o spadku liczby hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia (CVD), w tym ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI) i niewydolności serca (HF). Wynika to nie tylko z czasowo odroczonych zabiegów planowych, ale także mniejszej liczby hospitalizacji z powodu ostrych i zagrażających życiu stanów. Wyjaśnienie tego zjawiska nie jest jasne, ale możliwe, że jednym z czynników jest obawa pacjentów przed zarażeniem koronawirusem.

Z drugiej strony potwierdzony jest związek aktywności wirusa grypy  w społeczności z hospitalizacjami z powodu CVD – 5% wzrost zachorowań na grypę przekłada się na  zwiększenie liczby hospitalizacji z powodu HF o 24%.

Pandemia COVID-19 spowodowała wprowadzenie środków higieny i  dystansu społecznego, które mają wpływ na aktywność grypy i innych wirusów układu oddechowego. Autorzy analizowali związek między hospitalizacjami z powodu CVD, aktywnością grypy i obciążeniem z powodu COVID-19  w liczącym ponad 0,5 miliona mieszkańców okregu Akershus  – przed, w trakcie i po ograniczeniach nałożonych przez norweskie władze.

Wyniki obrazuje zamieszczony w pracy wykres.

Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę znany związek między aktywnością grypy a CVD, prawdopodobne jest, że szybki i gwałtowny spadek zachorowań na grypę związany z dystansem społecznym i środkami higieny podczas pierwszej fali pandemii, mógł przyczynić się do zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu CVD. To z kolei może częściowo  tłumaczyć  porównywalne wskaźniki umieralności całkowitej  w Norwegii podczas pierwszej fali pandemii w 2020 r. w stosunku do lat poprzednich (Norweski Główny Urząd Statystyczny).

Opracowano na podstawie: Circulation, 20 września 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Hospitalizacje z powodów sercowo-naczyniowych, prewencja zakażeń COVID-19 i aktywność wirusa grypy – wzajemne zwiazki”