Czy pandemia wiąże się ze wzrostem spożycia alkoholu?

Michael S. Pollard i wsp. Changes in Adult Alcohol Use and Consequences Duringthe COVID-19 Pandemic in the US. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2022942 (dostępny pełen tekst)

Według anegdotycznych doniesień lockdown związany z pandemią COVID-19 mógł przyczynić się do zwiększenia spożywania alkoholu. W USA odnotowano o 54% większą sprzedaż w trzecim tygodniu marca 2020 r. w porównaniu z analogicznym tygodniem ubiegłego roku (ale może to wynikać częściowo z zakupów „na zapas”).

W JAMA Network Open opublikowano pierwszą naukową analizę tego zagadnienia. Oparta jest ona o reprezentatywną próbę 1540 dorosłych Amerykanów (średnia wieku 56,6 lat, 57% kobiet) w ramach projektu RAND American Life Panel.

Stwierdzono, że wiosną 2020 r. uczestnicy spożywali alkohol średnio 6,22 dni w miesiącu, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z wiosną 2019 r. Większy wzrost odnotowano u kobiet, u osób w wieku 30-59 lat i białych nie-Latynosów.

U kobiet o 41% wzrosła liczba dni ze spożyciem co najmniej 4 standardowych drinków w ciągu kilku godzin (heavy drinking days). Dla co dziesiątej kobiety odnotowano zwiększenie problemów związanych z alkoholem w skali Short Inventory of Problems.

A zatem wyniki wskazują na  zmiany w spożyciu alkoholu i możliwe związane z tym konsekwencje podczas pandemii COVID-19. Oprócz szeregu negatywnych skutków somatycznych, nadużywanie alkoholu może powodować lub nasilać  problemy ze zdrowiem psychicznym. jest to istotne  tym bardziej, że sama pandemia COVID-19 wydaje się zwiększać częstość depresji i  zespołów lekowych.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 29 września 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Czy pandemia wiąże się ze wzrostem spożycia alkoholu?”