ESC 2020: kalkulator ryzyka nowotworu u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

Cilie C. van ’t Klooster i wsp. Prediction of Lifetime and 10-Year Risk of Cancer in Individual Patients With Established Cardiovascular Disease. JACC: CardioOncology 2020:2:400-410 (dostępny pełen tekst)

Wiadomo, że pacjenci z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową (CVD) mają średnio o 19% większe całkowite ryzyko nowotworowe i o 56% większe ryzyko raka płuc w porównaniu z populacją ogólną. Uważa się, że jest to spowodowane głównie wspólnymi czynnikami ryzyka, w tym paleniem tytoniu, otyłością i stanem zapalnym o niskim stopniu nasilenia.

Podczas  wirtualnego kongresu ESC zaprezentowano łatwy w użyciu model predykcyjny, który pozwala na  indywidualne oszacowania całkowitego ryzyka nowotworowego oraz ryzyka raka płuc i  jelita grubego u pacjentów z CVD (równolegle pracę opublikowano w JACC: CardioOncology). Narzędzie opiera się na dziewięciu łatwo dostępnych zmiennych klinicznych: wieku, płci, paleniu tytoniu, wadze, wzroście, spożyciu alkoholu, cukrzycy, stosowaniu leków przeciwpłytkowych i stężeniu białka C-reaktywnego.

Kalkulator ryzyka został opracowany na podstawie danych 7 280 pacjentów z rozpoznaną CVD włączonych do trwającego długoterminowego holenderskiego badania UCC-SMART (Utrecht Cardiovascular Cohort – Second Manifestations of Arterial Disease), a następnie niezależnie zwalidowany u 9322 pacjentów w podwójnie zaślepionym badaniu CANTOS ( Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outactors).

Podczas gdy mediana ryzyka zachorowania na raka ogółem w ciągu całego życia i 10 lat w badaniu CANTOS wyniosła odpowiednio 26% i 10%, ryzyko całkowitego raka u poszczególnych pacjentów oszacowane przy użyciu modelu predykcyjnego mieściło się w zakresie od 1% do 52% przez całe życie i od 1% do 31%  ryzyko 10-letnie.

Według głównej badaczki, Cilie van’t Klooster of (Utrecht University) kalkulator ryzyka działał „całkiem dobrze”(wartości C-statystyki 0,74 dla raka płuc; 0,64 dla raka jelita grubego i 0,63 dla nowotworów ogółem). Możliwe jest dalsze zwiększenie jego skuteczności poprzez włączenie kilku potencjalnie ważnych czynników, które nie były dostępne w kohorcie UCC-SMART, w tym rasy, poziomu wykształcenia i statusu społeczno-ekonomicznego.

Zastosowanie kalkulatora ryzyka w praktyce klinicznej wymaga dalszych badań, ale możemy zakładać, że oszacowanie ryzyka zachorowania na nowotwór w ciągu całego życia będzie na pacjentów działać motywująco w aspekcie stylu życia. Wysokie przewidywane 10-letnie ryzyko raka płuc  może sugerować  wykonanie przesiewowego badania TK klatki piersiowej i w efekcie wcześniejszym wykrywaniem i leczeniem raka płuc.

Opracowano na podstawie: JACC: CardioOncology, wrzesień 2020

Marcin Kargul

0 replies on “ESC 2020: kalkulator ryzyka nowotworu u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi”