Zaskakujące pogorszenie wskaźników kontroli ciśnienia tętniczego w USA

Paul Muntner i wsp. Trends in Blood Pressure Control Among US Adults With Hypertension, 1999-2000 to 2017-2018. JAMA 2020;324(12):1190-1200 (dostępny pełen tekst)

W JAMA opublikowano dane na temat  poziomu świadomości i kontroli nadciśnienia tętniczego na przestrzeni dwóch dekad w Stanach Zjednoczonych. Po wielu latach poprawy ostatnie dane niespodziewanie pokazują tendencję spadkową.

Na podstawie kolejnych edycji badania ankietowego  National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), badacze zidentyfikowali 18262 osoby z nadciśnieniem, zdefiniowanym jako wartości  ≥ 140/90 mmHg  lub przyjmowanie leków  hipotensyjnych.

W latach 1999-2000 do 2013-2014 odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym, które były świadome choroby, wzrósł z 69,9% do 84,7%, a następnie spadł do 77,0% w latach 2017-2018. Podobnie wśród wszystkich uczestników badania z nadciśnieniem tętniczym odsetek osób, u których ciśnienie tętnicze było kontrolowane (skurczowe ciśnienie tętnicze <140 mm Hg i rozkurczowe <90 mm Hg) wzrósł z 31,8% w latach 1999-2000 do 53,8% u 2013-2014, ale potem spadł do 43,7% w latach 2017-2018.

Osoby, które odwiedziły lekarza w ciągu poprzedzającego roku, sześć razy częściej miały kontrolowane ciśnienie krwi niż osoby, które tego nie zrobiły (49.1% vs 8.0%).

W 2014 r. ósmy raport Joint National Committee  (JNC8) podniósł cel leczenia do <150/90 mmHg dla dorosłych w wieku ≥ 60 lat, którzy nie chorują na cukrzycę. Już wtedy część autorów ostrzegała, że spowoduje to zmniejszenie intensywności leczenia. Z kolei wytyczne ACC/AHA z 2017 r. obniżyły cel do <130/90 mmHg u wszystkich dorosłych, co może skutkować zwiększeniem świadomości nadciśnienia, stosowania leków hipotensyjnych i kontroli ciśnienia tętniczego, chociaż efekty te nie są jeszcze widoczne.

Zdaniem głównego badacza, dr. Paula Muntnera (University of Alabama):

„To, co odkryliśmy, było zaskakujące i niepokojące. Najsilniejszym predyktorem niekontrolowanego ciśnienia tętniczego był brak wizyt u lekarza, co jest szczególnie istotne w okresie COVID-19, kiedy tak wielu pacjentów rezygnuje z wizyt w obawie przed narażeniem na kontakt z potencjalnie zakażonymi osobami”.

Oświadczenie wydane wspólnie przez American Medical Association (AMA) i American heart Association AHA podkreśla, że wszyscy pracownicy służby zdrowia i ich pacjenci muszą traktować kontrolę ciśnienia tętniczego priorytetowo, zwłaszcza teraz, ponieważ choroby układu krążenia narażają pacjentów na cięższe konsekwencje  COVID-19.

Opracowano na podstawie: JAMA, 9 września 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Zaskakujące pogorszenie wskaźników kontroli ciśnienia tętniczego w USA”