ESC 2020: nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia nie zawsze takie „nagłe” – rejestr duński

Nertila Zylyftari. Contacts to the healthcare system prior to out-of-hospital cardiac arrests. ESC 2020 ePosters

Nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia (NZK) to trzecia najczęstsza bezpośrednia przyczyna zgonów; przeżywa mniej niż 10% osób u których ono wystąpiło.

Podczas  kongresu ESC 2020 zaprezentowano wyniki duńskiego badania poświęconego NZK na podstawie rejestru  Danish Cardiac Arrest Registry (2001-2014).

Każdemu z  28 955 pacjentów z NZK  o przypuszczalnej przyczynie sercowej (mediana wieku 72 lat, 67% mężczyzn) przyporządkowano 9 osób dobranych pod względem płci i wieku z populacji ogólnej jako kontrola.

Stwierdzono, że w ciągu ostatnich  2 tygodni przed NZK  54% osób miało kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty ze swoim lekarzem rodzinnym, a 6,8% trafiło na szpitalny oddział ratunkowy, do poradni szpitalnej lub było hospitalizowanych. W innych tygodniach poprzedzającego roku w grupie z NZK odsetki te wynosiły  25% i 3%, natomiast w populacji ogólnej 13% and 2%.

Spośród pacjentów, którzy mieli jakikolwiek kontakt z systemem opieki zdrowotnej 2 tygodnie przed NZK, 25% miało rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową, w tym chorobę wieńcową (8%) i niewydolność serca (4,5%); 11% miało choroby układu oddechowego, w tym POChP (4,3%); a inni doświadczyli urazu / zatrucia lub mieli chorobę przewodu pokarmowego.

Spośród 54% pacjentów którzy skontaktowali się ze swoim lekarzem rodzinnym w ciągu 2 tygodni przed NZK, 72% miało kontakt telefoniczny lub e-mailowy (a po nich ewentualną  wizytę w gabinecie); 51% miało wizytę w gabinecie, a 29% miało wizytę domową.

A zatem osoby, u których wystąpiło „nagłe” pozaszpitalne zatrzymanie krążenia  mogły odczuwać złe samopoczucie kilka dni wcześniej. Chociaż nie ma dokładnych danych o przyczynach kontaktu z lekarzem, po części mogły to być dyskomfort w klatce piersiowej i kołatanie serca czy duszność.

Klinicyści  i pacjenci muszą być bardziej świadomi możliwych objawów prodromalnych poprzedzających NZK, wyniki podkreślają też znaczenie stosowania kalkulatorów ryzyka podczas rutynowych wizyt.

Zdaniem głównej badaczki, Nertili Zylyftari, Copenhagen University Herlev)

Potrzebujemy więcej badań i danych na temat przyczyn kontaktów z lekarzem – na przykład objawów – aby móc zidentyfikować oznaki ostrzegawcze u osób w bezpośrednim niebezpieczeństwie i zapobiegać zatrzymaniu krążenia.

Opracowano na podstawie: kongres ESC, 28 sierpnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “ESC 2020: nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia nie zawsze takie „nagłe” – rejestr duński”