Czy obserwuje się „nadmiar” zgonów w czasie pandemii?

Lara Pullen, Excess Deaths: What They Tell Us in the Time of COVID. Medscape

US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zbiera i analizuje dane o wszystkich zgonach w USA. Pozwala to na obliczenie ewentualnego przyrostu liczby zgonów (excess deaths) związanego z pandemią COVID-19. Występuje kilkutygodniowe opóźnienie  związane z czasem zbierania i przetwarzania danych z certyfikatów zgonów.

Najnowsze dane z ostatniego tygodnia lipca mówią o wzroście całkowitej liczby zgonów o 16% w stosunku tego samego tygodnia ubiegłego roku. W najgorszym okresie trzech tygodni kwietnia wzrost ten wyniósł 40%.

Podczas gdy na początku marca COVID-19  nie był nawet w pierwszej setce przyczyn zgonów to na koniec kwietnia był na miejscu 1.

Wywiad w serwisie Medscape podnosi następujące kwestie:

– Nie jest możliwe, aby zgony z powodu COVID-19 były zawyżane i wszystkie zgony osób u których wykryto koronawirusa przypisywane były tej chorobie. Zawsze podane są pierwotne i wtórne przyczyny zgonów. Np. u osoby zakażonej koronawirusem ginącej  w wypadku przyczyną zgonu jest wypadek. U chorego na raka umierającego z powodu grypy to ona jest bezpośrednią przyczyną zgonu. Wbrew krążącej dezinformacji nie ma także gratyfikacji pieniężnych dla szpitali za przypisanie zgonu COVID-19.

– Nie wszystkie zgony rzeczywiście spowodowane przez COVID-19 są tak sklasyfikowane, mogło nie dojść do rozpoznania zakażenia.

–  Z drugiej strony część „nadmiaru” zgonów może mieć inne niż COVID-19 przyczyny i wynikać  z ograniczeń dostępu do opieki zdrowotnej lub niechęci pacjentów do szukania pomocy.

– W okresie szczytowym nadmiar zgonów wynosił 15 000-17 000 dziennie, obecnie jest to 5000-6000, ale przewiduje się ponowny wzrost jesienią.

W Polsce do końca kwietnia 2020 nie obserwowano nadmiaru całkowitej liczby zgonów  w stosunku do lat poprzednich (przyp. red.).

Opracowano na podstawie: Medscape, 27 sierpnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Czy obserwuje się „nadmiar” zgonów w czasie pandemii?”