Nowe „pacjento-centryczne” kanadyjskie wytyczne – otyłość jako choroba przewlekła, analogie do raka piersi

Sean Wharton. Obesity in adults: a clinical practice guideline. CMAJ (dostępny pełen tekst) Medscape

W Canadian Medical Association Journal opublikowano  nowe kanadyjskie wytyczne postępowania w otyłości, które można określić jako „pacjento-centryczne”. Na podstawie analizy ponad pół miliona prac powstało 80 kluczowych rekomendacji. Oprócz 60 klinicystów udział w tworzeniu rekomendacji miał zespół pacjentów.

Już sama definicja otyłości jest nieco prowokacyjna – jest to rozpowszechniona, złożona, postępująca i nawracająca choroba przewlekła, charakteryzująca się nieprawidłową lub nadmierną tkanką tłuszczową (otłuszczenie, adiposity), która pogarsza zdrowie.

Wytyczne podkreślają, że:

– Postępowanie powinno opierać się na zrozumieniu i empatii. Powszechny jest pogląd, że otyłość wynika ze złych decyzji życiowych, tymczasem jej patogeneza jest znacznie bardziej złożona, zawiera m.in. elementy genetyczne i psychologiczne. Błędem jest uproszczone podejście „mniej jeść, więcej ćwiczyć”. Zalecana jest medyczna terapia żywieniowa, np. dla chorych z ryzykiem sercowo-naczyniowym dieta śródziemnomorska.

– Przy utracie wagi organizm produkuje kaskadę hormonów i przekaźników aby przywrócić poprzednią wagę. Pacjenci muszą mieć tę świadomość i nie czuć się winnymi. Utrzymanie wagi powinno opierać się na  trzech filarach: operacjach bariatrycznych, farmakoterapii oraz psychoterapii kognitywnej.

– Klinicyści powinni traktować otyłość jako chorobę przewlekłą. Komentatorzy podają przykład raka piersi, gdzie także liczy się empatyczne podejście i zbudowanie zaufania a zastosowanie mają chirurgia, leki,  psychoterapia – dostosowane do indywidualnego pacjenta.

Opracowano na podstawie: Canadian Medical Association Journal, 4 sierpnia 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Nowe „pacjento-centryczne” kanadyjskie wytyczne – otyłość jako choroba przewlekła, analogie do raka piersi”