Częstość choroby wieńcowej, przyjmowanie leków. Nowa analiza badania NHANES

Rahul Aggarwai wsp.  Prevalence of angina and use of medical therapy among US adults: A nationally representative estimate. Am Heart J 2020 online

Wyniki niedawnego badania ISCHEMIA nie wykazały korzyści klinicznych w zakresie rokowania u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową przy leczeniu inwazyjnym vs optymalne leczenie farmakologiczne (optimal medical therapy, OMT). Aby jednak leki  mogły zmniejszyć ryzyko, muszą być regularnie przyjmowane przez pacjentów, a nie zawsze tak jest.

Potwierdza to najnowsze doniesienie z  American Heart Journal. Autorzy przeanalizowali dane z pięciu edycji badania ankietowego  National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) z lat 2007–2016.

Na podstawie reprezentatywnej próby oceniono, że w USA 3 836 645 osób w wieku ⩾ 40 lat choruje na chorobę wieńcową (3,14%), średni wiek to 65,9 lat, 53,4% to mężczyźni.

Stwierdzono, że beta blokery stosuje 61,7%, statyny 66,8%, leki przeciwpłytkowe 54,4%. Wszystkie trzy leki  przyjmowało 32,6% chorych. Zalecane przy dodatkowych wskazaniach ACE inhibitory/sartany stosowało 54,4%.

Zdaniem autorów zapewnienie, że pacjenci otrzymują leczenie farmakologiczne zgodne z Evidence Based Medicine jest szczególnie istotne w świetle wyników nadania ISCHEMIA. Tymczasem dwie trzecie chorych nie jest tak leczona. Można podejrzewać, że stosowanie innych rekomendowanych u części pacjentów leków  (np. hipotensyjnych czy przeciwdławicowych) może być nawet jeszcze niższe.

Przyczyną może być inercja terapeutyczna, niewłaściwe monitorowanie chorych i ich niedostateczna  adherencja do zaleceń. Konieczne jest szybkie opracowanie i wdrożenie strategii poprawy sytuacji.

Opracowano na podstawie: American Heart Journal, czerwiec 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Częstość choroby wieńcowej, przyjmowanie leków. Nowa analiza badania NHANES”